גבעת השלושה – שיחות חברים

שיחות חברים בגבעת השלושה בשנים 1928-1929 (בישיבות הנהלה, ועדות ובאסיפה הכללית)
המאמרים המתפרסמים במדור זה מבוססים על ספר הפרוטוקולים של מזכירות גבעת השלושה לתקופה הנ"ל – המקור נמצא בארכיון לתולדות פתח תקוה על שם עודד ירקוני ז"ל.
את המדור מרכז חזי ראובני, בן גבעת השלושה. אחרי הפילוג בקיבוץ בשנת 1952 עברה משפחתו לקבוץ עינת. חזי עבד בארכיון לתולדות פתח תקוה כ -10 שנים, לאחרונה יצא לגמלאות. היום, עובד בארכיון קבוץ עינת ומתנדב בארכיון בפתח תקוה. חזי חוקר את תולדות גבעת השלושה.
מטרת המחקר היא לצורך הנגשה לצבור של תוכן הדיונים, השיחות, החלטות, וזהות החברים שהשתתפו במפגשים הפורמלים של הקיבוץ: ישיבות הנהלה, וועדות שונות, ואסיפות כלליות. פרסומים במדור נותנים לקורא מושג על אורח החיים בקיבוץ בשנותיו הראשונות. מה הייתה רמת החיים? דיונים אל תוך הלילה בנושאים חשובים הקשורים לאידיאולוגיה של החברים ודעתם על חיי החברה והעבודה בקיבוץ, טיפול בילדים, קליטת חברים חדשים, חיי התרבות והפנאי בקיבוץ של פעם, דעות על פלוגות ההכשרה של "החלוץ" בחו"ל ועוד.

בדיונים עלו נושאים כגון: יחסים בין חברי הנהלה וכלל החברים, ביקורת של ההנהלה על מוסר עבודה ירוד של חלק מהחברים.
• תלונות של חברים על יחס מזלזל של חבר הנהלה ותיק לחברים האחרים,
• האם ההתיישבות בגבעת השלושה היא זמנית עד למעבר להתיישבות קבע?
• רכישת אדמות "נזלה" באזור מקורות הירקון-ראש העין,
• האם הנשים בקיבוץ זוכות להערכה שווה כמו הגברים ?
• יחסי גבעת השלושה עם מזכירות "הקיבוץ המאוחד".
נושאים נוספים יעלו בהמשך.