רפורטג'ות מתוך הארכיון

יש קוראים ויש קוראים. זלמן חיימוב אחד ממתנדבי הארכיון קורא וחוקר את הפרוטוקולים של ועד המושבה לעמקם ולרוחבם. בזכות יכולת ניתוח, ירידה לפרטים וזכרון משובח הוא מברר סוגיות היסטוריות ומחפש להן איזכורים ומידע בעיתונות הייסטורית. את מסקנותיו ומחשבותיו הוא מעלה על כתב בכתבות מדוייקות ותמציתיות של מידע ועובדות. מניח לפנינו רפורטז'ות עיתונאיות, כאילו אומר תראו מה מסתתר בין השורות כשמחברים את כל הקצוות.
הבלוג שלנו משמש לו כבמה.