יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום ו, ח' כסלו. 23.11.1917, #14

חדשות מיוחדות אין היום.       

צבא אנגלי הולך ובא אל המושבה יותר ויותר. רובם רוכבים. באו היום  גם רוכבי גמלים. אולם, כל אלה אינם נשארים במושבה. בעברם, או בשהותם בה איזו שעות – המושבה מרוויחה מהם היטב. הם משלמים בעד כל דבר במיטב כספם. אלמלי היו רק נותנים להם מן המשקה המשכר- היו מוסרים אולי כל מה שידרשו מהם. הדרישה מצידם חריפה מאוד. זוהי הדרישה הראשונה שכל אחד ואחד דורש – יין! וצריכים לדעת , בשם WINE אינם מתכונים חלילה ליין דוקא, כמו שנטו לטעות בזה מתחילה. היו מוכרי-יין בלתי מנוסים שחשבו את "דורשי היין" האלה למבינים גדולים בטיב היין, ויחששו לתן להם חלילה בקבוק פשוט, ויהדרו דוקא אחרי המינים היותר טובים שביין. אבל, נעשו נסיונות אחדים, והטיפשים הראשונים הראו לדעת שטעו לגמרי. אין צורך דוקא ביין המשומר. ולאו דוקא יין בכלל. אלא, כל שהוא רק ממשפחת האלכוהל הרי זה כשר ומתקבל. גם יין ויין-שרף מערבים יחד יורדים בחלקלקות.

 השוק היותר חריף היה יכול אפוא רק זה עכשו להתחיל, ופתאום – אסר הועד את מכירת היין בכלל!.

 אין אסמי היין מוכרים כעת יין, לא לאנשי-צבא ולא לתושבים, כי אם למי שמביא פתקה מהוועד. ופתקאות – אינן ניתנות! מתקבלת פתקה רק בשביל יין לקידוש והבדלה, ובשביל שמחת-מצווה. גם פקידי -הצבא מקבלים פתקאות למכור להם יין, על ידי הועד.   

ובכל זאת – חילים שותים ומשתכרים. השתכרו היום חילים אחדים, נכנסו אחרי כן עם סוסיהם לתוך השוק, ועשו שם בלבולים. הם בידיהם לא  עשו חלילה שום דבר, אבל הוליכו את סוסיהם, והעלום על מסדרות החנויות והאכילום מן הגרש ומן  הקטניות, ומן כל יתר הדברים החשובים כל כך המסודרים שם. אמנם, דבר כזה הוא רק מקרה יוצא מן הכלל בכלל מראים החילים רק אהדה לתושבים. הנה עוברת לה פלוגה של רוכבים, ואחד מהם מחזיק אצלו על סוסו ילד קטן מילדי המושבה. הוא מחבקו אל ליבו. מנשקו על ראשו, והילד צוהל בקול. רואה זאת פלח אחד העומד ועובד בסדור סואר של עצים  באחת החצרות, הוא מזדקף מעבודתו ואומר: וללה בחבו איל וולד איל אינגליז ! (בחיי אוהבים הם ילדים, האנגלים !).

                                                   __________

ממחוז ירושלם בא תמול פלח אחד. הוא מספר: לירושלם לא נכנסו עדין האנגלים. אבל מחנה אחד שלהם נמצאת בדרך חברון – ירושלם, אולי אצל בית-לחם כבר. ומחנה שניה בדרך יפו – ירושלם, באבו-גוש.

 ירושלם בעצמה ריקה. התורקים יצאוה ועומדים מאחורי הר הזיתים. אבל אם יכנסו אליה האנגלים  יורו עליה התורקים ממזרח. צריכים אפוא לגרש תחילה את התורקים מעל עמדתם זו, כדי שירושלם לא תפגע מהם. ויש אומרים שבשביל כך בא עכשיו מהלך אנגלי נגד שכם, בתור תחבולה שעל יד יהיו התורקים מוכרחים להתקדם הלאה, בכדי לשמור את חיבורם  עם הצפון. ויש אומרים שבשביל כך השריף ממכה הולך עם מחנהו מחברון אל הירדן, לבוא אל התורקים מאחוריהם דרך יריחו…  אם כה ואם כה – בעוד ימים אחדים יהיו התורקים מוכרחים לעזוב את עמדתם ממזרח ירושלם, ואז  תשתחרר העיר הקדושה לגמרי. עד כמה שאני מונה את הימים האחדים האלה….

חקר וכתב זלמן חיימוב

ערכה והוסיפה נוני ירון

פורסם בקטגוריה בריטים, גירוש, מאן דהו, מלחמת העולם הראשונה, רפורטג'ות מתוך הארכיון, שלטון בריטי, שלטון עות'מני, תורכים | עם התגים , , , , , , , | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום ד' – ז'- ז' כסלו. 22-21.11.1917, #13

אחת לאחרי הצהרים,  המערכה מסביב החלה שוב. יריות חזקות, קרובות וברורות, הולכות ונמשכות מבלי הפסק. מאיזה

צד הן באות אין לומר בברור, המושבה כולה נתונה היום בתוך עצבון-לאומי. הגיעה הנה ידיעה מעציבה כי בנו של הלורד רוטשילד הלונדוני נפל חלל במלחמת רמלה..

הידיעה הגיעה אלינו מרחובות, והיא קבלתה מהמפקד האנגלי אשר שם. אומרים כי הלורד הצעיר נפצע במערכה בעינו, ולאחרי ימים אחדים מת מפצעו. הגנרל הודיע להם שיביאוהו להקבר בראשון-לציון.

ועד-המושבה של ראשון-לציון שלח שלוחים אל כל המושבות מסביב, וכן לועד המושבה פה. להזמין את כל הועדים ואת יתר מרכזי ומוסדות הצבור, להשתתף בלוית הלורד היהודי שנפל חלל במלחמת ארצו.

ועד כמה שהידיעה הזאת דיכאה את כל הרוחות אי-אפשר גם להשתחרר מרגש-הגאון המלפפה.

לורד יהודי נפל חלל במלחמת שחרור ארץ-ישראל בעד עם ישראל!…

האנגלים כבשו את ירושלים, הם בדרך לכיוון מושבות יהודה

שקט היום במושבה. רק אוירון אנגלי טס לו את טיסותיו המחוגיות מסביבות המושבה. הוא נמצא בגובה גדול, ונראה קטנטן מאד.

באיזה מקום אחר פועלות מכונות-יריה פעולתן. תק-תק-תק-תק. ממש כאילו היתה זאת הכאת-תוף קלילה ופזיזה ביותר.

התורקים, ואולי רק שרידים מהם, נמצאים עוד בסביבות המושבה. הם חוסים בסתר היערות האקלפטיים שמסביב. גם את הבטריות שלהם הם מכסים בענפי עצים. שלא תמשך אליהן עין האויב.  תפקידה של האוירונות האנגלית הוא לכן בעיקרו לחפש ולמצוא את מקומות-הסתר האלה. שכפי הנראה הם גם לא מרוכזים, כי אם מפוררים ופזורים במקומות שונים. הכוחות העיקריים של התורקים נמצאים מעבר לירקון. 

יריות בודדות נפלו היום לתוך אי-אלה פרדסים. אכרה אחת נפגעה באופן קל בזרועה. בכלל, סכנה היא כעת לעבוד בתוך הפרדסים, וביחוד הרחוקים. הדרך לכפר-סבא מסוכנת עוד יותר. שמה אין לעבור כלל. אומרים ששני יהודים מיפו שנמצאו בכפר-סבא נהרגו על ידי הצבא התורקי בחפצם לעבור את הירקון לפתח-תקוה.

בכפר-סבא שורר, כפי שאומרים פה, רעב גמור, בהיותה נתוקה כעת גם מהדרום וגם מהצפון.לעומת זה יש לנו חבור שלם, של עוברים ושבים ושל החילים, עם המושבות הדרומיות, ועם יפו. את כל הידיעות שלנו, ביחוד את המשמחות, הננו שואבים לפיכך מהדרום. מראשון-לציון ומרחובות. גם היום באו אנשים מרחובות. הם הביאו אתם ידיעה משמחת שהטילה רעש במושבה כולה. הם מספרים:

המפקד האנגלי העומד ברחובות, והמקבל יום, יום דואר ממצרים על ידי אוירון, מסר להם לאנשי רחובות ידיעה שקבל ממצרים, כי המיניסטר בלפור פנה ללורד רוטשילד בלונדון, והודיע

לו כי הממשלה האנגלית מסכימה בדבר לתן ליהודים בארץ-ישראל מקלט לאומי-מדיני..

המשך ז' כסלו

אחרים מוסיפים על זה שנתינה זו לא תיגע בזכויותיהם של יתר לאומי-הארץ…

הידיעה הזאת הטילה רעש  במושבה, והכתה גלי-שמחה בכל הלבבות. מרחובות קבלנו היום, סוף, סוף, ידיעה ברורה גם על אודות ירושלם. ולאחרי שאצלנו כבר נכבשה ירושלם בדיוק בשעה אחת עם יפו, ולאחרי שכבר שמענו, בשם אחד שבא מירושלם הנה בדרכי-הרים עקלקלות, גם את כל פרטי טכס מסירת העיר: איך שכל הצבא וכל הממשלה האזרחית של העיר פינוה קודם. והשאירו בה רק קומיסר משטרי אחד. והוא עמד, בבוא האנגלים, על יד שער יפו. ומסר לראש המחנה האנגלית את חרבו ואת מפתחות העיר… ואיך שמפקד המחנה נכנס העירה, וראה לפניו הרבה יתומים שיצאו לקבל את פניו על ידי הנהלת המוסדות. והמפקד שאל: מהיכן כל היתומים הרבים האלה? השיבו לו: מחללי חרב וחללי רעב ! ועל זה אמר להם: נקוה שמעתה לא תסבלו עוד חרב ורעב…- לאחרי כל הידיעות המלבבות האלו שכבר ידענו, שכל כך שתינו אותן בצמא. וכל כך התענגנו עליהן לשמען ולספרן. הנה באים היום מרחובות. ומודיעים שירושלם – עוד לא נכבשה ! היא אמנם ריקנית. הצבא התורקי יצא ממנה. אבל גם האנגלים אינם עוד בתוכה. הם מנקים תחילה את כל סביבתה, ורק לאחרי כן יכנסו אליה.  

לפי דברי פלחים נמצאים כעת האנגלים אצל אבו-גוש קרוב לירושלים. הגנרל העומד ברחובות אמר

בפרוש. שבשעה שיקבל את הידיעה על אודות כבוש ירושלם יודיע להם. ועד עכשו עוד לא הודיע…

הידיעה הזאת על אודות ירושלם אמנם לא נתקבלה פה ברצון. הערגה לשחרורה של ירושלם גדולה. ואין פשוט סבלנות לחכות אף מה-שהוא. בכל זאת, יש לחשוב את היום הזה בכלל ליום של ידיעות ברורות ומשמחות. ידיעות המוסרות לנו, באופן ברור וודאי, את בשורת הגאולה…

כן מודיעים עוד מרחובות כי דרך-שם עולה מן הדרום בלי הפסק כלל. צבא אנגלי אדיר. שאי-אפשר כלל להעריכו במספר. צבא רב מכל המינים: רגלים, רוכבים, ותותחנים, וגם תותחים כבדים. והם מסתעפים לדרכים שונות.

החיל האנגלי כבר נמצא, כנראה, בכמויות גדולות גם מסביב למושבה לכל רוחותיה. הוא כבר נמצא במספר יותר גדול גם בתוך המושבה עצמה. וגם המושבה מצידה היא כבר התרגלה באורחיה. חבורות,

חבורות של רוכבים אנגלים עוברות לשעות תכופות ברחובות המושבה. ואינן עושות עוד רשם מיוחד. 

בין החילים העוברים ראיתי היום גם חיל יהודי מלונדון שאלתיו למקום מחנהו. ואמר לי שמקומו בלוד. ובא הנה ברשיון בכדי: לראות את המושבה. את אחיו היהודים, – ולאכול ברסטורנט! הוא כל כך כבר התגעגע למאכלירסטורנט ! עוד היום עליו לשוב ללוד. יוכל אפוא לאכול ברסטורנט רק פעם אחת…

הוא התפאר לפני שהוא יודע לדבר יהודית. זאת אומרת ז'רגון. שאלתיו אם הוא יודע מעט עברית. והשיב בשלילה. והוסיף ואמר שבשביל כך כבר למד במשך היותו בפלשתינה  מעט ערבית.

ועד-המושבה מראה התעניינות רצויה בנוגע ליחס המושבה אל החילים הבאים. הוא פרסם מודעה שבה קצב מחירים קבועים לכל צרכי אכל-נפש. יתר על המחירים הקבועים האלה אסור למי-שהוא לקחת מאת הצבא האנגלי.

ואף על פי כן – מחיר כל דבר עלה. כי הועד בעצמו התחשב עם התנאים. והעלה מעט את מחיריו הקצובים, והחנונים מצדם הם יודעים גם כן למצוא דרך איך להעלות עוד מעט, וביני לביני –

עלה כבר מחיר הלחם גם בשביל התושבים והמהגרים מיפו וירושלם ב- 20 אחוז. ובטח עוד יעלה יותר. כי-אין חיטה במושבה . פשוטו כמשמעו. אין מקום מן החוץ להביא חיטה חדשה. הגליל הרי הוא סגור כעת לגמרי. מן הדרום גם כן קשה עדין להביא. ויפו לוקחת לפי-שעה לחם מפה. וגם הצבא האנגלי, על-ידי קניותיו  הפרטיות. מוציא מפה לחם במידה חשובה.

חוששים שרק בעוד ימים מעטים יפרוץ פה דחק גדול בלחם, ואולי גם רעב.. אבל, האמת היא שלא שמים לזה לב. אם רק בעוד ימים מעטים – הרי שאז גם הגליל יפתח !

ומלבד זה. הידיעות המשמחות שהתקבלו מרחובות אינן נותנות מקום לחשוב. ומכל-שכן לדאוג, על דבר פעוט כזה כמו "לחם"..

תנועה רבה, לעניינים יותר חשובים, הקיפה את הכל. וביחוד  את עסקני יפו. הכניסה ליפו מותרת כעת לכל. היציאה ממנה חזרה לפתח-תקוה צריכה לרשיון-תעודה. התעודה הזאת מתקבלת ביפו בלי קושי. והיא מעידה רק שהאיש ישר ויכול ללכת לדרכו. בדרך עומדים חילים, ומי שתעודה כזאת בידו עובר בלי עיכוב.

ועסקני יפו. אלה המצוינים תמיד במידת הזריזות. ובחיבתם לעסקנות, נגשים כבר לעבודה. ואולי, יותר נכון: הם כבר עובדים!  עבודתם הראשונה היתה לפנות במכתב- חוזר לכל ועדי המושבות והמרכזים. המכתב  מכיל בו את התוכן הזה: היות כי כל מושבות יהודה כבר נכנסו תחת השלטון החדש. וכן גם בודאי ירושלם; אלא. בהיות שבין יהודה וירושלם אין כעת שום חבור, מוכרח להיות לפי-שעה המרכז ביפו. ולכן הם פונים לכל מרכזי הישוב לחדש שוב את עבודת הצבור לכל ענפיה. "צריכים אנו להבליט את ישותנו. צריכים אנו להוציא כעת לעין השמש את הסתדרויותינו ואת עבודות שאיפותינו. ולעמוד בכל דבר על המשמר שלא נבלע בתוך הסביבה המרבה עלינו".

העבודה השנייה היא -חידוש עתונותנו. ואומרים שעסקני יפו כבר נגשים להוצאת עתון יומי ששמו יהיה :"ארץ-ישראל" !..השם מצלצל, ומתאים ביחוד למצב- הרוחות…

                                                   __________

הערבים הפלחים תושבי הארץ – עד כמה שאני מרבה לחשוב על אודותם, ועד כמה שאני משתדל לתפוס את לבבם, ואת מצבם הפסיכולוגי בשעה הזאת – ואינני יכול.

רגילים אנו לראות את הערבים בכלל, ואת הפלחים בפרט בתור אויבים לממשלה העותומנית, ושואפים למפלתה. אנו ראינו אותם גם, בכלל, בתור חומר עממי הבוחל בראשיו ובשלטונו שמתוכו יצאו, בהכירו היטב את העושק והחמסן שבכל אחד מהם. ושואף בשביל כך לשלטון זר. ולאפוטרופסות מן החוץ…

 אבל עובדות ישנן. ולו גם בודדות. המראות גם על מציאות, ולו גם פעוטה, של רגש פטריוטיות לממשלה העותומנית, בלבותם של אלה.                          

המשך ז' כסלו

 ואני בא לידי משפט שהאלמנט הארצי הזה מושפע אמנם משתי השפעות מתנגדות. מצד אחר פעל עליו השלטון הרקוב והבצעי של הממשלה הקודמת. וביחוד יחסה הרע והעשקני לאכרים הפלחים, לשנוא את הממשלה הזאת, ולהתפלל למפלתה. אבל מצד שני הכתה זו בעצמה  מבלי משים, גם שורשים מסורתיים בליבו, כדרך כל ירושת- אבות, ולו גם באופי של נטל וסבל, ההולכת ונמשכת באופן מסורתי מדור דור. והערבי סוף סוף מרגיש את עצמו כעצם מעצמה ודואב על כאבה. ככה יקרה גם שהעבד מלידה אוהב ואינו רוצה לעזוב את אדונו, והנלקה התמידי מרגיש חיבה למלקהו ולרצועה המלקתו.       

שתי הפעולות הללו פעלו את פעולתן בלב הפלח הערבי בזמן אחד, באופן שהאחת השפיעה על חברתה – לחסרה, ולא האחת בהן יצאה שלמה. ככה יוצא שגם רגש פטריוטותו איננו רגש נורמלי ומקורי שיוכל להתקים ולהחזיק מעמד, וגם על רגש שנאתו אין לסמוך בהרבה…              

היתה לי היום שיחה עם פלח מכפר אונה. הוא אמר: על יד כפרי העבירו את התותחים האנגלים. כמה נשתוממתי על הסוסים המושכים. אלה לא היו כלל סוסים כי אם אריות. אבל, השתוממתי וגם נעצבתי. סוסים כאלה לא ראיתי מעולם בצבא שלנו. עבדתי מקודם בצבא . הרבה עבדתי, במלחמה הזאת גם כן עבדתי. אחרי כן הייתי פירר. ברחתי. לא יכולתי עוד לסבול את הצרות של הצבא התורקי. ראיתי גם שאין בשביל מי למסור את הנפש. כעת, בראותי שממשלתי כל כך נשברה, ליבי נשבר בקרבי…

 חמשה וארבעים יום עמדתי במערכה נגד האויב. אנחנו עצרנו את מהלכו. מכיון שברחתי מהצבא- הרי הוא רודף כבר אחרי!.. נפלאתי לשמוע דברים כה מציינים את פרפורי הנפש מפי פלח פשוט… אבל מצאתי בהם סמיכות להנחה האמורה, שאין הערבי תושב הארץ בר-סמכא לסמוך עליו לא לטובה ולא לרעה,  ואני חושב שלאנגלים הבאים אל הארץ יהיה זה ענין גדול לענות בו בנוגע לעתידם…. 

אמונם של התורקים הוא כבר לגמרי אחר. מספרים, שבנסיגת התורקים מקסטינה נשאר חיל צעיר אחד בשדה-המערכה, ולא חפץ לעזבה בשום אופן. הוא נשאר עומד יחידי ובודד על אחת הגבעות, וירה בלי הרף, מתוך זעם של יאוש מרירי, על צבאות  האנגלים שהלכו ובאו. כשכבר קרבו האנגלים, והמחנה התורקית כבר היתה רחוקה – רק אז עזב המגין הבודד את גבעתו. וירץ אחר מחנהו בקול יליל נורא….

כתב וחקר זלמן חיימוב

ערכה והוסיפה נוני ירון

פורסם בקטגוריה שימור אתרים | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום ג, ה' כסלו. 20.11.1917, #12

בוקר. ששון ושמחה – עוד הפעם! כל הפחד וכל דכדוך- הרוח של אמש, שעמהם עלו בני  פתח-תקוה על משכבם, ושמהם, ודאי רק מהם, חלמו הלילה גם את חלומותיהם – ספו תמו כעת, ואינם עוד!

מראה השוק נעשה שוב פעם מעין אותו של תמול לפני הצהרים, השמחה שפוכה שוב על כל פנים.

מודיעים, שמצד דרומית-מערבית, זאת אומרת מהנקודה  שבין יפו ופתח-תקוה, כבר נסוג האויב, ואיננו.

כבזק התפשטה השמועה בכל קצוות המושבה. מי הביא את השמועה ראשונה, ואיך באה הידיעה הנה?  אין איש יודע! אבל, אין גם איש שואל…אין שואל מפני שלשום איש אין גם שום ספק בדבר. 

 למראה העדות החיה הממלאה את כל ככר-השוק. השוק כולו מלא גמלים!… דבר זה מספיק כבר להיות עדות נאמנה ומופת חותך שאומנם גאולים, כבר גאולים , אנחנו…

וכי אימתי ראינו גמל לעינינו בכל משך שנות המלחמה? … הגמל שהיה לעינינו במשך של שנים היה גמל צבאי, גמל שנלקח ב"אנגריה", ובעליו הערבים אין עמו פה, הרי לפנינו כל כך גמלים, וכל כך ערבים עמהם ! אותם הערבים שברחו ביחד עם גמליהם מפחד האנגריה התורקית, ובכל משך המלחמה היו חבויים באיזה מסתור  שבין ההרים השוממים – עכשיו הרי הם לפנינו ! כיכר השוק וכל הרחוב שעל ידו מלא מהם, והאויר הומה מקריאות-צעקותיהם, הנבללות בהרמוניה בקול גרגור גמליהם, וממלאות לבנו שמחה. עתה הרי באו הנה, אל המושבה היהודית, ואומרים, בפירוש הם אומרים, שאינם מפחדים כבר את האנגריה…

עתה הרי באו הנה בכדי להוביל את גולי יפו חזרה ליפו!…

מאין ידעו ערבים אלה שיפו, בכלל, גלתה, וכי גוליה נמצאים ב"מלבס" (פתח-תקוה), וכי היום כבר אפשר לשוב?…הנה כן הוא הדבר! הם ידעו, והם יודעים הכל. בני-הרים אלה… וקהל גדול משתמש בהזדמנות זו, שאיש לא פילל לה, וחוזר יפואה. הקהל שוכר גמלים, ומטעין עליהם את ארגזי-גלותו הכבדים. אותם הארגזים הספוגים כל כך דמעות ועיצבון-לב, מאז צאתם  בגולה, הולכים ומובלים חזרה למקומם.

נוחרים הגמלים בנחירה גרגרנית בשעה שמעניקים עליהם  את הצרורות הכבדים – הוי! מה נעימה היא נחירה זו לאוזנינו ביום הזה! כמה כמיה וכמה עדנים היא מנסכת בלבנו המדוכה…

התימנים, החיים תמיד בחבורה, שגם גלותם מיפו היתה חבורתית – אחותית, וגם מותם בגולה מכפן ומתחלואים רעים היה חבורות, חבורות – מתחברים גם עכשו, ביציאה מן הגולה, לחבורה אחת, והולכים יחד יפואה… חבורה אחת גם לגאולה ושמחה.   כל החבורה באה אל חצרנו. לקנות לחם.

אומרים הם לערוך שם, ביפו, סעודת-מצוה ושמחה. סעודת-הודיה. בשמחה הם צוררים את הלחם בתרמילי-עור. ובשקים, וחובשים את הצרורות הקשורים על גבם, ומאחזים אותם בחבלים בכתפיהם, כאנשי-צבא. זוהי כל ההכנה לסעודת-המצוה והשמחה- לחם! במקום שיש כיום לחם בשפע ישנה גם שמחה.

 החבורה כולה במספר קרוב לעשרים איש, צרורותיהם על גבם, ומוטות-ענפים בידם, שמה את פניה לדרך, רגלי, תחת שירה תימנית בלולה משמחה ועצבון כאחד…

                                                     __________

 ועד-ההגירה היפואי שינה היום את שמו, והתחיל קורא את עצמו בשם "ועד השיבה". כח-הסתגלותם של ועדינו מצטיין תמיד באלסטיות יוצאת מן הכלל, ובפרט כשיש באמת מקום לברכה זו שתחול. הוא פרסם היום מודעה למהגרי יפו. בה הוא מיעצם לשוב יפואה. את התמיכה שהנצרכים מהמהגרים מקבלים פה ימשיכו לתן להם גם ביפו. מלבד זה יקבל כל מהגר השב ליפו משנים עד שלושה פרנק לנפש, וממחסן הועד יתנו לכל אחד מזון למשך שני שבועות. את הצרכים הציבוריים, כמו שו"ב , קצב, אופה, ועוד, ישתדל הועד להמציא.

לי אין שום ענין ביפו. מחכה אני רק לאפשרות הראשונה  בכדי לשוב ירושלימה. בכל זאת נראה לי המצב ביפו יותר בטוח. והנני נמלך בדעתי אם לא כדאי לי כמו כן ללכת…

אבל, הנה חבורה חדשה של רוכבים אנגלים באה פתאום אל המושבה. כחמשה- עשר או שבעה עשר איש במספר. עוברים הם על יד חלוני כשהם צוחקים וצוהלים בקול. הרוח מתעודד שוב, ואני חוזר בי מיד מדעתי הראשונה  עכשו הרי באו האנגלים מאליהם, מבלי שקראו להם… שנים מהם מעמידים את סוסיהם, סרים לאחת החנויות, וקונים שני ככרות-לחם, משלמים בעדם שני שילינגים. שילינג לככר, שילינג לככר. את המחיר הזה, ולא יותר. ביקשה החנונית מאיתם. ואותו נתנו. כשהם הולכים היא נשארת מבולבלת ומתאמדת. היא שמחה ומצירה כאחת:

 הרי שניהם יחד שווים רק מעט יותר משילינג !.. אבל מדוע ביקשה יותר ?…  

 רוכב אחד עובר עם סוסו על פני העומדים בצידי הרחוב, ושואל בערבית :  מפסוט ?.. (שבעים רצון "..)

 השומעים נפתעים לשמוע, והוא מחזיר פניו אליהם ברוכבו הלאה ושוחק בעצמו מתוך הנאה…

עומדת קבוצת עלמות צעירות, כולן לבושות שמלת-חג, ומביטות מתוך הערצה אחרי הרוכבים ההולכים ונעלמים. אחת מהן קוראת: – הוי! האחרון הרי היה  כל כך צעיר!…

 הרוכבים רכבו הלאה לצד צפונית-מזרחית, עד שנעלמו. רוצים לראות גם בזה סימן לטובה, כי בצד

דרומית-מערבית כבר נגמרה המערכה, וכי האנגלים הולכים ומתקדמים כבר לצד צפונית-מזרחית. שמה, בצפונית-מזרחית למושבה, על יד המושבה הגרמנית וילהלמה, מתרכזת עכשיו, כנראה המערכה העיקרית, האנגלים עומדים על יד מושבה זו, והתורקים מורים עליה מצפון היכולה בכל אופן להיות אניקדוטה יפה, מספרת עובדה יפה כעת במושבה בנוגע לששת הרוכבים התורקים שבאו תמול לרגל את המושבה : בצאתם את המושבה פגשו בערבי-נוצרי, וישאלוהו אם היו אנגלים במושבה? ויען: לא! כוונתו היתה לרעה. לעודד בזה את רוח התורקים שיבואו חזרה אל המושבה היהודית. אולם כוונתו הרעה נהפכה באמת לטובה, ותשובתו זו היתה לאושרה של המושבה. כי, על פי הידיעות האלו שמסרו המרגלים במחנה-התורקית, היו אחרי כן כל יריות התורקים רק על וילהלמה הגרמנית. פתח-תקוה  נמלטה באופן שכזה מהתקפה של הרס ואבדון…ככה יכול גם שונא לעשות לפעמים טובה גדולה…

  המשך יום ג' ה' כסלו.  20.11.1917

היום אין יריות כלל. בא הנה פקיד-צבא אנגלי לחפש אחרי שלושה מרגלים ערבים. בכלל, לפי מה שמספרים, סובלים האנגלים מהערבים. אלה אינם אומנם שונאים לאנגלים הכובשים. הנם גם שמחים במידה מרובה על הישבר עול התורקים מעל צוארם. אבל, גם מה שהם עושים  נגד האנגלים אינו בא מתוך רגש שבלב, כי אם – מתוך אי- רגש. הם עושים את מה שהם עושים מפני שהוא נראה להם לפי-רגע לטובתם הפרטית. ככה הם יכולים להיות בשעה כזו גם  מרגלים נגד האנגלים בעד איזה שכר פעוט מצד התורקים.    

מספרים גם מראשון לציון: טרם שנכנסו האנגלים אל המושבה היתה שם מערכה בינם ובין התורקים. היו חללים משני הצדדים, שנשארו על פני השדה. הערבים תושבי הכפרים השכנים התפשטו מיד בנשיהם וילדיהם על החללים לפשוט אותם !… הם לא כיונו בזה לשום איבה לאיזה צד שהוא, ואחת היתה זאת להם חיל תורקי או אנגלי, ובלבד שהוא חלל ויכולים לפשטו. חלל אנגלי נחשב רק למציאה יותר חשובה. למנהג ערבי יפה וקדום זה לא יכלו, כמובן, האנגלים להסכים, ויקבלו את העיט המתפשט ביריות רובים…

                                           ___________

לאחרי הצהרים.    האנגלים באו !  האנגלים באו !…

הקריאה התפשטה ברגע אחת על פני המושבה כולה. מכל הרחובות התחילו לרוץ, איכרים ואיכרות, צעירים וצעירות, ילדים וטף. אל רחוב פינסקר. כאילו רק בפעם הראשונה באו כעת האנגלים אל המושבה.   

ובאמת, עכשו רק עכשו באו. עכשו רק עכשו נכנסו באמת… עכשו, לא רוכבים יחידים באו, כי אם גדוד שלם! גדוד של רוכבים המכיל בו איזה מאות. לאחרי הגדוד הזה – גדוד שני. גדוד של עגלות-משא. וכדאי לציין הגדוד השני הזה של העגלות משך אליו את תשומת-לב האיכרים והשתוממותם הרבה יותר מגדוד הרוכבים. הללו נמצאו פה בין מומחים שחיוו מיד את דעתם מתוך התפעלות מרובה, והחליטו שמעולם עוד לא ראו עגלות כאלו, רתמות כאלו, וסוסים כאלה !…

 העגלות הן כפולות. חבור של שתי עגלות, כל אחת בעלת שני אופנים, על ידי קרס ברזל עב באמצע.  באופן כזה יכולים להגדיל או להקטין את העגלה כפי הצורך. בנין העגלות חזק מאוד, וכמעט כולן ברזל. חלק העץ שבהן כמעט שאינו נראה לעין. האופנים ברזל. או פלדה, ועבים, ומוצקים עד לכדי השתוממות האיכרים אינם יכולים להסיר מהם עין… הרתימה, כפולה גם היא. זוג סוסים לפני זוג סוסים. כלי הריתמה עבים, חזקים, ויקרים. מעור מצוין ויקר. ומה שמפליא ביחוד: כולם עדין כל כך חדשים, כאילו זה עתה הוצאו והושמו על גבי הבהמות. ועל כולם מפליאים הסוסים. התושבים שנתאספו סביבם הביעו עליהם את תמהונם כל אחד בקריאה אחרת: – איזה מין סוסים!… – איזה מין גודל! איזה מין חוזק! – איזה מין עובי של רגלים שעירות!… – עוד לא ראינו סוסים כאלה! הרי כל צואר כצואר הפיל … כל רגל, כרגל הדוב…

– אלה הם לא סוסים כי אם – נמרים !…- דובים הם, לא סוסים!  לפי גודלם יכלו להיות גם גמלים. – אבל ראו נא כמה שמנים הם ! כמה מבהיק עורם שעליהם ! – איזה עושר, איזה עושר מונח רק בעגלות האלו ובסוסים האלה לבדם!…

מחנה הרוכבים ומחנה העגלות מילאו את כל רחוב חובבי-ציון וככר הפוסטה שברחוב פינסקר.

  את העגלות הטעינו בתבן שנקנה במושבה. הריקו ככה בבת אחת מחסן שלם וגדול של תבן. חשש ועד-המושבה שמא יבקש בעל התבן בעד תבנו מחיר יותר מדי גדול- עמד וקצב הוא את המחיר, ככה נעשה העסק באופן שנתן כבוד למושבה היהודית. האנגלים שבעו רצון, היחס הזה בכלל עשה עליהם רושם.

 בעל התבן עשה בכל זאת עסק לא רע כלל וכלל. ראשית הרי היה התבן הזה. עוד משעת האצרו אצלו במחסנו, בחזקת מייאש. בכל רגע יכלו התורקים לבוא ולקחתו כולו חינם אין כסף. מטעם זה התחכם אמנם בעל התבן ומכרו בשעתו לגרמנים. ממכירה זו הוציא אמנם תחילה האופיצר הגרמני את רוחו הוא, כמנהג, אבל בעל התבן הרוויח סוף, סוף יותר. כי מלבד הכסף המזומן שקבל בעד תבנו מאת הגרמנים הרי לא הספיקו הגרמנים לקבלם ממנו, עד שהוכרחו לנוס, וכעת מכרו שוב לאנגלים, וקבל כסף שנית.. כך לפחות מספרים…

                                             ___________

 שני הרחובות, פינסקר וחובבי-ציון, הומים, המושבה כולה נמצאת בתוכם, בנעריה ובזקניה.

 החילים בעצמם כמו התושבים. שמחים מאד, ומרבים לפטפט עם כל אחד ואחד. משחקים עם הילדים, מגחכים לנשים, ומשוחחים עם הגדולים, ומספרים לכל שלא באו הנה כי אם  בשביל היהודים. לכבוש בשבילם את הארץ…

 נער עובר, ובידו אי-אלו קופסות גפרורים למכירה. כחמשה ששה מהם מתנפלים עליו, וקונים ממנו  את הגפרורים כולם. הם נרתעים ונפתעים לשמוע את המחיר הגבוה שעל כל קופסה. כשאנשים מן הצד מסבירים להם אחרי כן כי אמנם זהו פה המחיר  של גפרורים, מאחר שאינם במציאות, וכי הנער לא הפריז להם על המקח, הם נעתרים ומשלמים בעין יפה.

על זה הם מוצאים מתוך ארגזי עגלותיהם חבילות גדולות, בעלות אצבעות גסות של שוקולד. נושכים מהן פרס, ומלעיטים את השאר לסוסים. לסוסי-המשא כאל-סוסי -הרכב…למראה הזה נשאר ההמון עומד כמוכה-תמהון, עוד יותר משתמהו הם למחיר הגפרורים. תרועת הידד של השתוממות והפלאה פורצת מסביב…

ולאחר כן-הפתעה שניה: מוציאים הם מתוך ילקוטיהם וארגזיהם חתיכות חלה לבנה ומבהיקה, שזה שנים שלמות שלא ראינו פה כמותה, ותוחבים בפי הסוסים… הם בעצמם – מתנפלים על  החנויות, קונים ככרות-לחם שחורים שהסובין מרובים בהם על הקמח. וזוללים אותם כלביבות..

לתמהון ההמון ולתרועות השתוממותו אין קץ… בה בשעה פורשים אחרים מהם לאחורי איזה בית, וקונים שם בקבוקי-יין בסתר. זאת אומרת סתר זה לא בשבילם הוא נצרך, כי אם בשביל הנערים המוכרים. שמה על-אתר הם משברים ומקטעים את פי הבקבוק הפקוק, מגרגרים את היין אל גרונם מבלי הפסק. ומשליכים את הבקבוק הלאה… ויש שמוציאים את הפקק שלם. על ידי מסמרי אולריהם, וזורקים את הבקבוק שלם. אז מתנפלים עליו ילדים, וגם גדולים… שווה כסף הוא כעת!… הם אומרים.

בתוך המחנה נמצאים גם שבוים תורקים. שבעה חילים  אנטולים. הם נמצאים במעלה הרחוב, אצל הבאר. שמה הם יושבים בחבורה על הארץ, וחיל אחד עומד על ידם ושומרם. אבל כמדומה ששמירה זו היא בכדי. אינם חושבים כלל לברוח.

בבואי שמה מצאתים אוכלים בתאבון עוגות לבנות בסרדינים. הם בעצמם אולי לא אכלו עוד מאכל שכזה מימיהם, אבל נדמה לי שגם בני המושבה קנאו בהם…

לאחרי גמרם לאכול הביטו עוד בשתיקה אל החיל העומד על גבם. הלז הוציא אז מילקוטו גם חתיכות חלה לבנה ונתן להם. החלה כבר היתה מנוקדה בקצתה, בכל זאת אכלוה ברצון.

שקט מתון, וקריר הוא האנטולי בטבעו. שקט ומתון הוא גם בשביו. לא הכרתי בהם שום סימן

של התרגשות, ושום סימן של איבה. את המבטים של הקהל שהתאסף מסביבם לא יכלו בכל זאת לנשוא, והורידו מפעם לפעם את ראשם ארצה…

אני חושב בכל זאת שמבטינו לא הרגיזום אף אחד מאתנו לא הביט אליהם במבט של נקם או של  השפלה. הרבה יותר לא יכלו לסבול את מבטיו ואת כל תנועתיו של ערבי צעיר אחד. שנמצא ביחד עם האנגלים, שדבר גם תורקית וגם אנגלית, והיה מתווך ומתרגמן בין השבוים ובין החילים

ספרו לי עליו על הצעיר הערבי הזה, שהיה עד זה מקרוב נושא משרה בממשלה התורקית ביפו. היה מתורגמנו של הקומנדר היפואי. ואולי גם של הקומנדר הידוע, חסן בק העריץ. כעת הוא רוכב על סוס, ביחד עם האנגלים, מנעלים גבוהים לרגליו, גרבים  ירוקות וארוכות ממעל למכנסים, כדרך המתורגמנים, התרבוש האדום בזנבו השחור על ראשו והוא מדבר אנגלית עם האנגלים ומורה להם את הדרך בכבוש הארץ. ומדבר תורקית עם אחיו הקודמים,  ומוסר להם את דברי כובשיהם…

מלבד השבוים האנטולים נתפסו פה גם חמשה ערבים מתושבי יפו והסביבה, על ידי חשדים שמתחו עליהם שאינם כל כך מרוצים בכניסת האנגלים.

בין הנתפסים מתושבי יפו נמצא ערבי עשיר אחד, קרוב של הקומנדנט היפואי. השני הוא סבל פשוט, והשלישי ערבי זקן שהיה דלל (מכריז) ביפו. שלשה אלה נמצאו מאז גרוש יפו במושבה, והיה להם הזדמנויות להראות שנאתם לישראל, ולהצר למושבה. בשעת המהומה של תמול לרגלי בוא הרוכבים התורקים אל המושבה, אמר אחד מהם :

– אינכם בטוחים עדין! לא תשאר מהמושבה כולה אף אבן על אבן !… 

כעת הוא עומד לפני החילים האנגלים, ומתחנן להם בעד שחרורו. הוא בוכה כתינוק. וכשגדול בוכה כתינוק  הרי זה כל כך מאוס. הוא תולש בידיו את שער ראשו, ומראה להם שמתחת לכפתן הבלה שהוא לובש אין אף כתונת לבשרו.. 

ויהודים רחמנים בני רחמנים מבני המושבה ומבני יפו משתדלים בשבילו אצל הפקיד, מעידים עליו שאיננו מרגל, והוא יוצא לחופשי.

ובקרן שבין רחוב חובבי-ציון ורחוב פינסקר, על יד הבאר העתיק, עומדת קבוצה של חילים, ובתוכה שני הנתפסים מהסביבה. חשד מתוח עליהם שדבר היה להם עם הצבא התורקי. אחד מהם צעיר שחרחר, מפחד באופן נורא. ברכיו רועדות מחלחלה. שחרות פניו כמעט שנהפכה ללבן.

קהל התאסף סביבם. החיל השומר עליהם מפזר מעט את הקהל, ומסביב מתהוה מאליו עגול סמיך של אנשים. הערבי השחרחר מביט ברעדה גם לזה. העגול מבעתהו..

פתאם מצוה החיל שישבו שניהם על הארץ ממולו. הוא בעצמו התרחק קצת, ישב על גבי אבן, ורובהו מכונן ישר למולם.. חלחלה אחזה את שני הערבים, וביחוד את הצעיר השחרחר. אצלו לא היה ספק שמיד בישבו על הארץ-יורה אליו החיל וימיתהו…

 בשום אופן מאן בשביל כך לשבת. הוא גם לא יכול עוד לשבת, ולא הועילו לזה כל פקודותיו וכל איומיו של החיל. הוא בכה, תלש שער ראשו, תפף בידו על לבו, הכה באגרוף על ראשו, וישבע שבועי-שבועות שאיננו תורקי כי אם ערבי…

הנאספים התאמצו להפיג פחדו. גם הערבי השני, שנרגע  כבר באיזה מדה. דבר על לבו ויעודדו, אם אמנם שגם הוא פחד לשבת.

 לסוף הצליח הקהל להרגיעם, בהבטיחו להם בשבועי-שבועות שלא ימיתום, וישבו אז על הארץ בפיק -ברכים. .. אז ישב גם החיל על האבן למולם, רובהו נטוי נגדם, והוא – צוחק במלוא-פיו וגרונו…

חקר וכתב זלמן חיימוב

ערכה והוסיפה נוני ירון

פורסם בקטגוריה בריטים, גירוש, מאן דהו, מלחמת העולם הראשונה, רפורטג'ות מתוך הארכיון, שלטון בריטי, שלטון עות'מני, תורכים | עם התגים , , , , , , | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום ב, ד' כסלו. 19.11.1917, #11

נחרדתי באמצע הלילה והקצתי משנתי לקול שלש יריות תותחיות חזקות ביותר…. האם אלו שירו הם האנגלים או התורכים?… ואז שלוש וחצי אחרי הצהרים, פחד ובהלה במושבה כולה !

 נחרדתי באמצע הלילה והקצתי משנתי לקול שלש יריות תותחיות חזקות ביותר. הן נדמו לי כאילו היו בתוך המושבה עצמה.

בחרדתי קפצתי ואשב הכן על משכבי. מחשבתי הראשונה היתה הנה האנגלים באים ! כעבור איזה זמן, ומנוחה שלמה שררה בכל המושבה – סרה ממני מנוחתי. האם לא היו יריות אלו תורקיות ? האם לא נמצא עוד דודנו הקודם בקרבתנו להחרידנו ממנוחתנו ? …

שנתי כבר נדדה מעיני עד אור הבקר.

עם דמדומי-בקר ראשונים ירדתי מעל היציע דרך הרפת. בראותי כי אין איש יצאתי מן הרפת ונכנסתי אל המאפיה. מצאתי שם את כל הכנופיה שלנו: ר' יונה האופה, קוקבקה הצהוב, השכן הנגר, וחוטב -העצים ובנו.

החבריה פגשתני בפנים שוחקות.

קוקבקה פנה אלי בצחוק עד אימתי לא תעזוב עוד את יציעך החביב ? או אולי תקחהו עמך גם ירושלימה ?

אמנם, להתנמנם בו בירושלם שנת – שבת שאחרי החמין ביום קיץ צריך להיות לא רע, אבל ללון בו עכשו לילה שכזה, מבלי שום צרך ומבלי שום הכרח-אינני מבין את הטעם כלל וכלל…           

  המשך יום ב' ד' כסלו 19.11.1917

 ומה זה יחוסו של הלילה הזה, ובמה נשתנה מכל הלילות של כל השנה? בלילה הזה שמעתי אמנם שמתלמדים כבר איך שקוראים באנגלית לנגר, אבל שמעתי גם שלש יריות כל כך קרובות, ואלו לא הביאו לי שמחה כלל וכלל…

  – הנה מה שאמרתי גם אני! – אמר ר' יונה – גם אני אמרתי ככה על היריות הללו. גם לי לא נעמו כל-כך. ובאמת , מה אתה אומר עליהן?…

 מה שאני אומר עליהן? כמדומה שהן, היריות הללו, אומרות לנו באופן ברור שעדין דודנו אצלנו. ביאור אחר אין אני מוצא להן – למה לנו להתייגע בביאור היריות ובמה שהן אומרות, אם אנו שומעים כבר דיבורים. דיבורים חיים וברורים! – השיב החוטב הצעיר – אמת, היריות אינן פשוטות. הן אומרות איזה דבר. אבל, מה ששמענו הלילה מפי הקפיטן הרי חשוב על כל פנים יותר, ומכריע לא רק שלוש כי אם גם שלושים יריות כאלו… – איזה קפיטן? ומה אמר? …- מה, אינך יודע עדין כלום ?

עכשו אני כבר מבין מדוע אתה מדבר רק על אודות יריות. דבר יותר טוב מזה אינך יודע. גג הרפת לא ספר לך כנראה מאומה. את הדברים האלה אמר לי קוקבקה הצהוב.

הדברים היו נאותים לאומרם. תמיד היה מוכיחני בנוסח זה, שיותר ממה שאני יודע אינני יודע, ובכלל לא הייתי במקומות שהוא היה, ולא ראיתי מה שהוא ראה.

מתוך הכרת עצמו פנה אל החוטב הצעיר ויאמר: – אם כן. ספר לו מה שהיה פה בלילה, ומה שאמר הקפיטן!

החוטב הצעיר ציית לפקודה, והתחיל מספר – הפקיד שבא הנה הערב עם שבעת הרוכבים לא היה פקיד פשוט. הוא היה בלי שום ספק פקיד גבוה. קפיטן או מיור, מי יודע? חשבנו שהוא בא, עבר במושבה, וכבר הלך. לא כך היה המעשה הוא נשאר פה גם בלילה… בלילה בקר אצל ראש-הועד בביתו. לא בבית-הועד, כי אם אצל ראש-הועד בביתו. שמה אספו והציגו לפניו את כל חברי הועד. הכל היה, בחשאי. מבלי להסב שום רעש במושבה. הוא שאל: היש פה די מים? השיבו : הן. שאל עוד: היש פה די חיטה וקמח? השיבו: מה שיש לנו נחלק חלק כחלק עמכם… אתם מבינים את התשובה?.. זוהי תשובה מחכימה ואמנם היא הוטבה בעיניו, ותיכף על זה אמר הוא שישאיר פה חילים שיעמדו אכן לפקודת הועד בכל הנוגע לשמירת המושבה. עוד מעט, אמר שוב. יבוא הנה הצבא  האנגלי. אז ינהיגו-פה תיכף ומיד סדרים בטוחים. בעד מעשה של גנבה או גזל ושוד יענישו בתליה גם בפעם הראשונה! הוא הודיע עוד שירושלם כבר נכבשה ביום השבת והיא תימסר ליהודים. כל פלשתינה, אמר, תיכבש ותימסר ליהודים…

המספר גמר את ספורו, שכפי שהכרתי ביתר השומעים כבר שמעוהו מפיו פעמים אחדות באותו הסגנון עצמו. ונשאר עומד בפה פעור מתוך התפעלות…. ר' יונה  כדרכו לא יכול להתאפק: – ומה אתה אומר על זה? כדאי לי, בנאמנות, לשמוע מה דעתך על הדברים האלה…

חפצתי לחוות לר' יונה את דעתי, שחלק מזה יכול להיות אמת, וחלק דברים בטלים, וכי בכלל אין זה נוגע עדין ליריות ששמענו. אבל חוטב-העצים הזקן קדמני ואמר מעין המשך לספור הבן: – אומרים, אמר החוטב הזקן, שמאחורי המחנה האנגלית הכובשת הולכת גם מחנה יהודית, מיהודי אמריקה ואנגליה…

המחנה הזאת תתאחז בארץ. ותעשה בה "חזקה" בעד העם היהודי שבכל העולם… שמעתי עוד אומרים שעם המחנה הזאת הולכים גם ספרי-תורה עם ארון-קודש ופרוכת…..

                                                     __________

יצאתי השוקה. שוק המושבה הומה. כל פנים שמחות. כל הרוחות צוהלות. כל העינים מביעות ששון ושמחה. כל ראש מורם למעלה, וכל חזה נושם ברוחה. נישום של משתחרר. של יוצא מתחת סבל עבדות לחרות.

אין השחרור נראה עדין עין בעין, אבל מורגש כבר בכל לב. ויותר שהמחשבה תופסת את ההתחלפות שנתהווה במצב – יותר השמחה מתגברת.

זוהי כבר טבעה של כל התחלפות מצב-רוח שבאדם. תמיד היא מופיעה בצורה ובהבעה של פתאומיות. יכול האדם להיות מצפה להתחלפות זו מראש ; יכול הוא, לכאורה, להיות מוכן לה, ומצפה אליה בכל רגע – בכל זאת, ברגע שתבוא, תבוא בצורה של פתאומיות. והאדם יהיה נפתע הימנה ולא ידע את נפשו. הוא גם יעשה אז קצר- רוח מבלי יכולת לתפוס בבת-אחת את כל השינוי שנתהווה בו, ורק מעט , מעט ישיגהו, ומעט מעט יפעלו עליו רשמיה של ההתחלפות. ויעוררו בו הכרה אחרי הכרה ורגש אחרי רגש, כאילו באמת בא עליו דבר שלא חשב עליו כלל.   

רגש השמחה והתפרצותו, בתור התפעלות מהתחלפות המצב , בא אפוא תמיד כאילו לאחר המעשה. לאחרי עבור זמן ידוע לפעולת ההתחלפות. לאחרי שכבר היה די ספוק לנפש לצאת למרחב מתוך מסגרי ההפתעה. לתפוס איזה חשבון , ולקבל איזו רשמים מהשנויים הנפשיים שנתהוו בה.

את התופעה הפסיכולוגית הזאת ראיתי בשוק המושבה. הרגשת השחרור, והתפרצות השמחה מתוך ועל ידי הרגשה זו, הופיעו לפני אצל האכרים בצורה של הכאת-גלים. גל אחרי גל. יותר רגע שעברה, יותר התפרצו הגלים, גלי השמחה, ויותר בעוז. יותר שהספיקו לחשוב בהתחלפות – המצב ולקלוט רשמים מהתחלפות זו – יותר ויותר התפרצה השמחה והתגברה.

לפני נפגשים שני מכרים. הם מתעכבים רגע. מחליפים מבטים נוצצים. תוקעים כף, ושותקים מתוך שמחה אילמת המפרפרת עדיו באיזה חביון-נפש… ופתאום, כנפגעים שניהם מניע חשמלי פנימי, שניהם יחד מתפרצים בקריאות שמחה מקטעות, בה בשעה  שהעינים זולגות דמע:

     — איזה ליל-סדר יהיה לנו בפסח הבא !…

     — מאפלה לאור גדול !..

    — באיזה רגש נאמר אז את ההלל !…

    — אשר גאל את אבותינו – וגאלנו !..

    — הוציאנו מעבדות לחרות !…

    —  ונאמר לפניו שירה חדשה !…

    — הללויה !…

                                              __________

  התבוללתי בתוך זרם התושבים ההולך וסואן.

 בפחות משעה קלה מלאתי ידיעות חדשות וסיפורי-דברים מכל עבר ופנה: – בראשון לציון כבר חיברו האנגלים את הטלגרף עם העולם. עם העולם הגדול שזה כל כך זמן היינו נתוקים הימנו. כבר יכולים  לשלוח משם טלגרמות גם לאמריקה. כל מלה עולה רק חצי בישליק תורקי !..

– בראשון לציון כבר מקבלים האנגלים מאת התושבים פועלים לעבוד בסלול ותקון הדרך עד עזה. הם משלמים שכר טוב…

– בירושלם – זול גדול מאד! זול שכמוהו עוד לא היה. ובעיקר – בלחם ובצוקר. שני מחסנים מלאים נלקחו כשהם שלמים מאת הממשלה התורקית, והם נמכרים לתושבים , רק לתושבים בזול. 

האנגלים אינם צריכים להם…

הפרדסנים בראשון וברחובות – מתעשרים ! מחיר מאה תפוחי-זהב כבר עלה לחמשה פרנקים !

הפרדסנים פה כבר קוראים גם הם לאספה ביניהם. – העסקים היותר חריפים עושים מוכרי היין. היקב בראשון -לציון עשה עושר. מחיר בקבוק יין פשוט – שילינג אחד! – כבר נמצאים במושבה חצאי-פונטים! של נייר הם. כלירות התורקיות, ובכל זאת – מי שרק יכול מקבלם בשמחה ובבטחה גמורה… –בראשון, רחובות, וגדרה , כבר היו גם מעשים לא יפים מצד החילים על ידי שנתנו להם לשתות והשתכרו. בשביל כך פקדה המפקדה האנגלית שמה. לבל ימכרו להם עוד שום משקה משכר.

–הועד פה כבר לקח את כל המשקאות המשכרים תחת רשותו…

— בראשון וברחובות נמצאים גנרלים אנגלים. באחת משתי המושבות האלו התיישב ה"שטב"[מפקדה] האנגלי. הגנרל שברחובות נאם שם לפני התושבים היהודים , ואמר שכעת הוא צריך ללכת ירושלימה.

המושבות יכולות להיות  בטוחות. בכל מושבה ישאירו משמר של צבא.

— עוד מעט תבוא הנה ועדה מיוחדה שתסדר את עניני נייר הכסף התורקי, המחירים והמשקלות..

— תמול נהרגו שלשה רוכבים אנגלים על ידי ערבים תושבים… יש אומרים שערביי "שיך-מוניס" עשו זאת, ויש אומרים- בעל  הפרדס הקרוב לפתח-תקוה, מחמוד אפנדי.. הוא גם הלשין על אברהם שפירא…

 — האנגלים כבר עשו שפטים בעושי הנבלה… והלא  האנגלים אינם באים אל הערבים בתור אויבים…

הם אינם חושבים גם אותם לאויבים. – גם את החילים הערבים שבתוך הצבא התורקי אינם לוקחים שבי אפילו.

בשובי הביתה מלא וגדוש בחדשות, וברצון טוב להעניק מהן גם לשכני הטובים. פגשתי את חוטב-העצים האב. הלה היה נראה להיות שמח מאוד. הוא רץ לקראתי כשהוא כולו מתפעל: – נו. ב"ה, אנחנו כבר גאולים! גאולה ממש. גאולה אמיתית. מה שספרתי לכם היום בבוקר כבר שמעתי זה עכשיו ממאות אנשים. לאחר המחנה האנגלית הולכת אומנם מחנה גדולה יהודית. מחנה של צבא. צבא ממש. עם רובים, עם תותחים, ועם מכונות-יריה. אלא שהכל הכל יהודים. אנשי-הצבא יהודים, הרובים יהודים, והתותחים יהודים, עימהם הולך גם ארון-קודש… בתוך המחנה הוא הולך.. עם ספר-תורה ופרוכת… ולא רק מחנה אחת. כי אם שתים, שתי מחנות יהודיות הולכות מאחורי המחנה האנגלית.לאחרי המחנה של אנשי-הצבא היהודים. הולכת מחנה שנייה, גם כן של יהודים. אלא, אלה אינם כבר אנשי צבא. כי אם סתם-יהודים…אבל. לא כך סתם-יהודים,

כי אם יהודים גדולים ומפורסמים. ביניהם עשירים גדולים ומיליונרים, שיתחילו תיכף לבנות את ארץ-ישראל. ולפתוח בה בתי-חרושת, ועסקים גדולים.. ביניהם נמצאים  גם סתם אנשים גדולים. עסקנים ציבוריים, רבנים, וחכמים.  אלה ייסדו תיכף מוסדות ציבוריים גדולים. ויסדרו וירימו את כל עניני הציבור. ובאמת ביני לבינך: מי יודע. אולי יצטרכו לגשת מיד גם לבנין בית-הבחירה… הלא שמעתי אומרים כי התורקים לפני צאתם מירושלם, הרסו והחריבו את מקדש הר-הבית…אתה מבין. הרי לא הערבים עשו זאת.

כי אם התורקים…אפשר להאמין. באמת  גם על הערבים היה אפשר להאמין..

חוטב-העצים עזבני, ורץ לבשר את הדברים האלה גם לר' יונה האופה.

הוא כל כך יהנה מזה! ..- חזר וקרא אלי בהיותו כבר רחוק…

                                                      _________ 

   צהרים.  

 יריות תותחיות חזקות, צלולות הן ביותר. כנראה קרובות מאוד, הן גם תכופות זו אחר זו.

כעבור שעה קלה הן פוסקות. בשוק כבר מספרים שאלו היו על הכפר שיך-מוניס, ומוסרים בתור עובדה שהאנגלים החריבו את הכפר.

מקצה הרחוב נראית חבורה של רוכבים אנגלים. חמשה רוכבים. חבורות, חבורות של תושבים מתחילות להתאסף סביבם.

הדרך ליפו פתוחה. הגולים היפואים מרבים כבר לנהור שמה חזרה. ישנם כאלה העוזבים כבר את המושבה לגמרי, וחוזרים ליפו. אל ביתם ונחלתם, לשבת שם ישיבת קבע. אולם, זה כרוך  בהוצאות, ולא כל הגולים יכולים להוציא הוצאות מיוחדות מלבד ללחם. אלה מדחים [דוחים] עדין את החזרה הגמורה, ונשארים במושבה.

בכל זאת הולכים ליפו גם המה. פשוט להתראות אתה. ישנה איזו כמיהה ללכת ולראות את העיר שעמדה ריקה ועזובה זה קרוב לשמונה חדשים שלמים. הולכים לפקוד את הנאוים [נווה-בית] הנעזבים. את הדלתות הסגורות, התריסים המוגפים, והחצרות העזובות. הולכים גם לראות את שארית הפליטה. את מעט המטלטלים שלא הספיקו לקחתם, ונשארו הפקר. ובעליהם כבר התייאשו מהם. ישנם גם  ההולכים לפקוד שם קברי-אוצרות. את מטמוני כלי- הנחושת הגדולים שלא יכלו לקחתם עימהם. והטמינום בחפירות עמוקות בתוך החצרות, וכיסו עליהם בעפר. וישנם גם כאלה ההולכים לפקוד קברים ממש. קברים של הורים, של אחים ואחיות, ושל בעלים  ורעיות. רק מעטים מאוד מגולי יפו יכלו להעביר את עצמות קרוביהם מיפו לפתח-תקוה בשעה שהצבא התורקי קבע לו מקום עמדה בבית-הקברות וחפר בו חפירות-הגנה. זה עלה בכסף. ו"הרבים" המסכנים שלא יכלו לעשות זאת ממהרים כעת לפקוד את הקברים היקרים,  ולראות אם רשומי- גליהם עודם קיימים.

בשעה כזו נזכרים מבלי משים בעוד חלק אחר והחלק הכי גדול, מגולי יפו, שאיננו יכול אף לפקוד את נאויו וקבריו. החלק המסכן הזה נמצא כעת נידח ומגורש הרחק מביתו. ומפוזר על פני העירות והמושבות אשר בגליל התחתון והעליון. נתון שמה ללחץ ומגור מחוץ, ולטיפוס וכולירה מבפנים.

נזכרים במסכנים אלה, והלב נצבט מתוך כאב.  מצער עוד יותר מצבם של אלה מגולי יפו שגורשו לכפר- סבא. הגרוש הזה הלא רק מקרוב נעשה. וישנם גם כאלה שעוד תמול ושלשום היו פה ביחד אתנו. אלמלי נשארו פה רק לעוד ימים-שניים – היו כבר נגאלים ! .. וכעת נמצאים הם  מעבר לגבול-הגאולה. רק הירקון הצר מבדיל בינינו לבינם, אבל אין יכולת עוד לעבור אותו.  הם נמצאים עדין בתוך האפלה. ואפלתם עוד  התגברה כעת, והתכפלה…  מי ינוח, ומי ידוע..

                                                 _________

שלוש וחצי אחרי הצהרים. פחד ובהלה במושבה כולה ! רוכבים תורקים נמצאים במושבה !…

 כמו בזרם חשמלי התפשטה הידיעה המחרידה מקצה המושבה ועד קצה.  ששה רוכבים תורקים באו אל המושבה. הם באו יחד אל רחוב הפוסטה. [חובבי ציון פינת פינסקר ז.ח] שמה התפרדו, והתייצבו שנים, שנים ברחובות שונים. הם עומדים ברחובות, ואינם עושים שום דבר, יושבים על סוסיהם ומביטים רק לכל עבר…כל פנים-חיוורון. כל העינים בולטות מפחד-פתאום. מכל קצות המושבה רצים. לאיפה? אין יודע. מי אליהם ומי מפניהם… מספרים דרך ריצה, דברים שונים על אודותם :הם שואלים למוכתר! – הם מבקשים טבק! – הם שואלים אם היו פה האנגלים ? 

– הם מביטים לכל עבר בפחד … – הם נועצים בכל אחד עיני-רציחה ..

פחד ובהלה על הכל. עוד יותר מהפחד גדולה נפילת-הרוח . נפילה מאיגרא רמא  לבירא  עמיקתא.

הרוכבים התורקים כבר אינם. הלכו להם, כעבור רבע שעה, חזרה למקום שמשם באו.

כל הזוגות שהתפשטו לרחובות שונים התכנסו שוב. אומרים לקול צפירה של אחד מהם, לרחוב הפוסטה. משם עזבו יחד את  המושבה, ורכבו להם צפונה. הפחד כבר עבר. אבל רק פחד-הבהלה שבפנים ושבעיניים. הפחד בלב גדול עדין. מצב הרוח קשה. הרי זה הראה שעוד האויב קרוב ויכול לבוא בכל רגע..

בינתים יריות הולכות ונשמעות. והן הולכות ומתגברות. כל יריה נראית כאילו מתכוונת היא איזה כונה למצב. הרוח הרגעי השורר פה. 

 יש המאזינים באחת כעין תוקף של אומץ ויש המאזינים בשנייה איזה איום של שונא.. כל היריות קרובות מאוד. אין ספק עכשו כי הרוכבים התורקים שהיו פה היו מרגלים או משמרות קדומות. הם באו לראות אם נמצאים  פה האנגלים. מספרים עוד עליהם את העובדה הזאת :

בטרם שנכנסו אל המושבה הסתתרו באחד מיערות האיקליפטוס אשר אצל עין-גנים. משם אחזו את דרכם דרך עין-גנים. בבואם לפני המושב הזה ירו פעמים אחדות באויר. כשלא נענו משום מקום אחזו את דרכם הלאה.

פגשו אחרי-כן ביהודי זקן. שאלוהו אם נמצאים אנגלים בפתח-תקוה ? השיב שאינו יודע. ויכוננו את רוביהם נגדו, ואימו עליו ביריה אם לא יאמר. אבל היהודי הזקן באמת לא ידע כלום, הניחוהו והלכו להם..

                                                 ________

לילה. היריות פסקו. גשם חזק יורד, זרמי-המים, והשלוליות השוטפות ברחובות, נשמעים מתוך החושך ומתוך הדומיה המעיקה הפרושה על כל  המושבה, והם מכשכשים באיזה רשרוש מפחד..

הלב דופק ועימו-גם המוח … אי-אפשר לישון.

פורסם בקטגוריה בריטים, גירוש, מאן דהו, מלחמת העולם הראשונה, ראשית המושבה, רפורטג'ות מתוך הארכיון, שלטון בריטי, שלטון עות'מני, תורכים | עם התגים , , , , , , | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום א, ג' כסלו. 18.11.1917, #10

 בוקר. שקט במושבה, התורקים אינם. האנגלים לא באו. הרוכבים האחרים שבקרונו תמול שבו מיד, עוד טרם שהגיע הערב, חזרה למקומם. מיד לאחרי צאתם פשטה שמועת-בהלה במושבה. שחילים תורקים שבו אל המושבה, והם מאימים עליה בהרס וחורבן בשביל הסברת-הפנים שהראתה לאנגלים. מתוך הפחד שתקף את כולם גדלה ההתמרמרות כלפי הצעירים הפוחזים שהלכו והכניסום. וכלפי המושבה כולה שיצאה לראותם. הן זו היתה רק ערמה מצד התורקים, לראות מה שנעשה בצאתם,  ואיך שנתייחס אל האנגלים…המהומה והפחד גדלו מאד. אלה, לא ארכו הרבה. שמועה שניה פשטה שהכחישה את הראשונה לגמרי. לא דובים ולא יער! לא באו חילים תורקים, ולא איימו על המושבה…

לסוף נתברר בכל זאת שהשמועה הראשונה אמת. אלא קצת בנוסח אחר, וכך צריכים לגרוס : שלושה חילים, או פקידים, באו מן המחנה התורקית, אבל לא להחריב את המושבה , כי אם – למצוא בה חסות ומחסה לעצמם… לאחרי אכלם בהוטל. עדין על חשבון המושבה. הצהירו שיחכו פה לבוא האנגלים, להתמסר לידם שבי. ויניחו את נשקם מידם.. 

המאורע עבר אפוא בפחד גרידה. ועד-המושבה החליט בכל זאת לשמור היום על הסדרים שמירה מעולה. ועוד מאמש חזרו שליחי הועד על בתי-המושבה. ויזהירו את התושבים לבלי התקבץ עוד ברחובות.

המצב בחוץ ובכל המושבה כולה הוא כמו זה של ערב-מאורע. המאורע הצריך לבוא מרגש כבר בכל ישותו. מרגש מקומו של מאורע זה הפנוי עדין…  שליחי הועד מגרשים כעת מככר-השוק. ומפזרים את הנאספים לבתיהם. בכל רחוב ורחוב מופקדים אנשים מיוחדים מטעם הועד להשגיח על הסדרים ועל הקבוץ ברחובות.

עם הגרוש מתוך הרחובות מתגלה פתאום גם חיל תורקי בתוך הנאספים. אנטולי צעיר, שמתוך רצון או אונס נשאר במושבה, וכאילו הגיח פתאום ממחבואו.

הכל מביטים אליו. מי בקלות ומי ברחמים. הוא יושב לו על בליטת-קרקע בצד הרחוב, ומוריד עיניו ארצה… חיל תורקי יהודי, מאלה שנשארו, עובר על פני ברחוב. הוא רואני עומד בחלון, ומחיך אלי חיוך קל. חיוך המובן מאליו… אשה ערבית, מכוסה בצעיף על חצי פניה, עוברת ברחוב. כשהיא מחמרת אחרי חמור עמוס כסתות ומרבדים. כלי-שכיבה  ושינה ערבים. ילד כבן שבע יושב בפשוק רגלים על גבי גל הכסתות. – מאין?  אחותי! – פוגשה אכר אחד  בשאלה ידידותית.

  -מרגטה, יא אחוהי!  – ולאן?  – ליפו! – ומה בדרך?

 – לא כלום ! אין זה. ואין זה.. אינשלה בסור חר ! (הלוואי שיבוא טוב ). הנה כבר שבים ליפו,  והערבים הם  בזה זריזים מקדימים. זריזות כזו יכולה גם לבוא על שכרה בבתי היהודים הנעזבים…

                                                 __________

בשם הרוכבים האוסטרלים מוסרים גם ידיעות בנוגע לירושלם. יש אומרים בשמם שירושלם כבר נכבשה. זאת אמרת, בזו הרגע שנכנסו ליפו נכנסו צבאות אחרים גם לירושלם. זאת אומרת ביום השישי בערב.

אחדים עוד מוסיפים לנוסחה זו גם את ההוספה הזאת: בזו השעה שנכנסו ליפו, נכנסו גם לירושלם וגם –לחיפה! מנמקים את ההוספה הזאת בנימוק תכסיסי, ואומרים : על ידי הירידה לחיפה הוכרחו התורקים לעזוב את ירושלם…

ואחרים אומרים בשמם, לאמור בשם החילים האנגלים.שהכניסה לירושלם תהיה ביום השני, לאמור: למחר. ועוד אחרים אומרים בשמם שהכניסה לירושלם תהיה ביום הרביעי.

וכל ה"אומרים" אומרים שהם עצמם, דברו עם החילים עצמם, ובאוזניהם עצמם.שמעו מפיהם עצמם, את הדברים האלה עצמם… קושיה , אפוא. רוכבים הרוכבים….

אכן, אין אף אחד שיקשה קושיה כזו, אין אף אחד מהין. ואין אף אחד שירצה בכלל, להקשות. היה מקשן כזה, וקבל תיכף על-אתר תשובת-נזיפה :מסתמה "הם" יודעים מה שהם אומרים !…

                                               _________

 צהרים. עוד ארבעה רוכבים אנגלים באו הנה היום, אבל לא נשארו פה. הם אכלו בהוטל ושבו. בשם אלה אומרים שהיום  בשעה שלוש אחה"צ יבואו הנה אלף רוכבים, ומחר יבואו עוד.

 – מחכים –  בינתים ישנה שהות לשיחה, לשמוע חדשות, לשער השערות, וגם – לבוא בחשבון עם אלה שעמדו תמיד בעד נצחון ה"מרכז". המסכנים הללו נמצאים כעת במצב של חפויי-ראש. אף על פי שמעצם הדבר גם הם שבעים רצון.

נמצא פה מלמד אחד, קצר-קומה. שהיה תמיד אחד המעריצים והמאמינים ביותר בגבורת הגרמנים. הוא היה כל כך קנאי באמונתו זו שאי-אפשר היה כלל לעמוד במחיצתו. היה מעשה. בערב-שבת בין השמשות, לאחרי קבלת-שבת  ולפני תפילת מעריב, ניגש מתלוצץ אחד לחבורת-משוחחים על אצטבת בית-הכנסת, שהמלמד הלז היה בתוכה ראש המדברים, והטיל לתוכה חדשה : הגרמנים נתגרשו  מורשה !…

 – כך תגיע לקדוש-היום כמו שזה אמת !.. התלהב המלמד והתנפל על המודיע בחרון-אף ואלה. כעת מתנקמים בו במלמד זה, ומרבים לשפוך את דמו. כעת איננו עוד המושל באורת בית-הכנסת. איננו עוד ראש המדברים בכל חבורה. את השלטון הזה כבר עזב מעצמו, מתוך הכנעה גמורה. אבל לשמוע איזו מילה סוף, סוף גם הוא רוצה.  והוא עומד כעת כמתגנב וכמתחמק בין הקיצונים שבחבורה, נוטה מעט את ראשו לתוכה, באפן שרק אוזנו האחת מוסבה אל החבורה, בעוד שכל פניו וזקנו, הלבן והשרוף-כתם-כהה מעישון תמידי, עקומים למעלה, ומוסבים לחוץ…

מבטו בשעה זו כל-כך עלוב. וכל כך מתכנס ומתבטל לתוכו, שהוא מביע את כל ההכנעה שבליבו. ואת הרצון להיות ברגע זה נחבא, נסתר, ובלתי מורגש אבל דוקא בשעה זו נתקלת ישותו העלובה בעיני כל, מבטו בשעה זו כל כך עלוב, וכל כך מתכנס ומתבטל לתוכו, שהוא מביע את כל ההכנעה שבליבו. ואת כל הרצון להיות ברגע זו נחבא, נסתר, ובלתי נרגש… אבל שדוקא בשעה זו נתקלת ישותו העלובה בעיני כל.

הליצנים מוצאים ומוציאים אותו מכל מקום. ומציגים אותו מטרה לחיצי מהתלותיהם. הנה הוא נגש ברתת ועומד על יד אחת החבורות. שאלה נשמעת מיד מתוך העגול, כשזרוע מורמה ומתנפנפת לעומתו – נו "אותם" כבר ראית?…  שני מהחבורה מתבדח ומשיב – איך זה יראה "אותם". והלא ברשעים כאלה נאמר אסור להסתכל!… – מימרה זו הלא נאמרה רק עליך ולא עליהם!… משיב המלמד מתוך התמרמרות, יורק מתוך כעס בארץ ובזקנו, והולך לו …

                                                  _________                                          

  ערב.

 מחנה-הצבא של אלף רוכבים, שקבלנו היום הבטחה אודותיו שיבוא, עוד טרם בא. באו עוד רוכבים חדשים. אבל רק שבעה במספר, ופקיד בראשם.

משום ספק אני מוותר משלי, ונותן לילות-העמל שכבר עברו עלי עוד לילה אחד להוספה. מילא, אני חושב, יהיה עוד לילה אחד, ואני עולה ליציע הרפת ללון בו גם הלילה.

על משכבי ליציע-גגי  עולה אלי קולו של השכן הנגר, הקורא ומשנן לו מתוך מטודה אנגלית :

                    [4]  פאר – איז פיער.

                    [5] פינף – איז פיוו,

                    [11]  עלף – איז אי-לעווען. (הנגינה בתנועה הראשונה.)

                    [ נגר]   א  סטאליער – איז דזשאינער .. (הנגינה מלרע. )

 הנה כבר פעמי הקולטורה האנגלית !… היא עוד מקדימה לבוא לפני בעליה  נושאיה.

 זה כוחו של כובש….

פורסם בקטגוריה בריטים, גירוש, הברון רוטשילד, מאן דהו, מלחמת העולם הראשונה, רפורטג'ות מתוך הארכיון, שלטון בריטי, שלטון עות'מני, תורכים | עם התגים , , , , , , | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום ו' א כסלו, 16.11.1917, #8 – שעת -ותיקין

בוקר, שעת- ותיקין. במושבה שורר עדין שקט. על אוורת בית-הכנסת פגשתי במתפללי- ותיקין ראשונים. הם דברו ביניהם מתוך התפעלות וסודיות שהיום צריך להיות איזה ערב-שבת גדול. איזה יום מיוחס.

מפיהם שמעתי גם שהחילים הרוכבים שבאו תמול, כבר עזבו את המושבה בלילה.

מצאתי שם עוד יהודי אחד  שעבד עד עכשו בלוד, בבן-שמן, להכין משחה למכונות ועגלות בשביל הצבא. הוא מסר לי את הפרטים האלה: ביום הרביעי אחרי-הצהרים הפסיקו שמה את העבודה. וזרזוהו שישוב תיכף לפתח-תקוה. אמרו לו שאם יתאחר לא יוכל  עוד לשוב, כי האויב יבוא תכף.  בו ביום שרפו ברמלה את כל האסמים שלא יכלו לפנותם. נשרפה הרבה תבואה. בלוד מכרו חילים תורקים את רוביהם. שנים-עשר פרנק האחד. הערבים קנו. האנגלים הולכים ומתקדמים. יום, יום הם הולכים ומתקדמים. אלא, בשביל כך הרי הם אנגלים, לא יותר משתי-שעות ביום הם הולכים, ורק לאחרי הצהרים.

את הידיעה האחרונה מסר לי היהודי מלוד בהתפעלות. ובטון בטוח כאילו היה בין האנגלים בעצמם. וראה הכל בעיניו. נכנסתי לבית-הכנסת. נמצא כבר "מנין" של מתפללים, אבל לא חשבו עדין כלל אודות תפילה. הם עסקו להנאתם בסיפורי שמועות ומעשיות:

– חברי "השומר" שנתפסו פה והובלו ירושלימה, ברחו שם בעת המהומה ממאסרם, והנם נחבאים כעת באיזה מחבוא בירושלם, עד שיוכלו להיראות..

– הפיררים שנתפסו פה ובמקומות אחרים במשך הימים האחרונים, ושהיו כמו כן אסירים בירושלם, הובלו משם שכמה. שלוש מאות איש במספר. בדרך הלינו אותם מנהליהם ברמלה. בלילה פתחו להם בני הכפר את מאסרם, וכולם ברחו.

– את כל האסירים אשר בירושלם הוציאה הממשלה מתוך בתי-האסורים בכדי להעבירם הלאה אל הצפון. הביאו אותם אל הרכבת. באו אז אנשי-צבא גרמנים, ויגרשו את האסירים מתוך הרכבות. אמרו : הרכבות נצרכות יותר בשבילנו. האסירים ברחו ונפוצו אז לכל עבר…

עמדתי ותמהתי: היש אמנם איזה יסוד לכל הידיעות הללו? הלא מירושלם הנה אין כעת כל דרך, ואין עובר ואין שב.. ואולי הנן רק ילידות הדמיון וכמיהת-הלב, מבלי אמנם שום כונה לשקר ?…

על שאלה זו לא יכולתי לתת תשובה גם לעצמי.

                                         ______________

בו ביום. עדין לא הספקתי להווכח אם החילים הרוכבים שבאו תמול הלכו אומנם בלילה, כמו ששמעתי בבוקר, אם לא. דבר אחד אני רואה, שחילים חדשים עוד הולכים ומוסיפים לבוא.

עוד דבר חדש הביא עמו היום הזה שניבאו עליו שיהיה גדול ומיוחס: החילים הבאים מנסים כבר, מתחילים, או מתלמדים, לפשוט ידיהם בשלל. קטנים הם אמנם מעשי-השלל, ופעוטים. אבל, במה דברים אמורים, אם לא יבואו אחריהם מעשים יותר גדולים.

לפי שעה הם שוללים רק בדרך, מחוץ למושבה. שלל קטן  או גדול, מה שמזדמן להם אצל הולכי דרכים.  בעיקר הם דורשים לחם…

מנער אחד לקחו תפוחי-זהב ולימונים שהוליך מהפרדס אל המושבה. אצל הפלחיות שהם פוגשים בדרך הם מחפשים בסליהן, בעיקר אחרי דבר-מאכל.

בקרבת המושבה יש מושב קבוצי ערבי של אהלים. שמה שללו מכל מה שמצאו. אצל רמלה היה, כפי שמספרים, השלל יותר גדול.

המצב במושבה עדין חד-גוני: צבא תורקי מוסיף לבוא, היריות נמשכות לסרוגין. אוירונים אויבים עפים ומזמזמים באויר. חד-גוניות זו עושה את המצב ביחס לגורל המושבה יותר ויותר רציני. הפחד הולך ומתגבר לבל יעשו פה התורקים מעמד וקביעות.

                                               _________

 אחרי הצהרים.   היום התיישב פה מפקד קול-אורדו. הוא לקח לו חדר בבנין בית-הספר לבנות של יק"א, וכבר נגש גם לעבודה. 

הוא דורש מועד-המושבה להוציא לו את כל הסוסים הנמצאים במושבה, וכן את כל אותם מבני המושבה שעבדו עד עכשו בחיטוב העצים  וביתר עבודות הממשלה.

רואים כבר עין בעין כי הנסיגה לאחור איננה נמשכת הלאה. והמושבה נשארת שוב מבפנים לחזית.

רוח עצב שפוך על פני כל. גם מכפר-סבא באה ידיעה רעה. מגרשים משם הלאה אל הצפון. הפקודה היתה חזקה לעזוב את המקום עד מחר בבוקר. על ידי בקשות והשתדלויות פעלו להשאר על מקומם  עד לאחרי השבת.                                 _________

לפנות -ערב. הכאב והתקווה מתגברים שניהם כאחד. זה עתה הודיעו מפה לפה שהיום נכנסו האנגלים גם לראשון-לציון.. מיד לאחרי זה פשטה גם ידיעה שהם כבר ביפו.. ידיעה זו הולכת ומתחזקת.

ואולי גם מתאשרת. באים אנשים מיפו, ומודיעים את הדבר בתור עדי-ראיה…

הלבבות פועמים באיזה רגש משונה. באיזה מין התרוצצות של רגשות מתנגדים. רק מרחק של שעות מפסיק עכשו בינינו ובין התשועה… אולי מחר יהיה אפוא האות הזה, והיום ההיסטורי שהיה ליפו ביום ו' א' כסלו, יהיה לפתח-תקוה  ביום השבת ב' כסלו.. יחד עם זה מחלחל גם הרגש המר והמדכא שגורל מושבתנו תלוי עכשו בשערה, ברצונו של הקול-אורדו...

חקר וכתב זלמן חיימוב

ערכה והוסיפה נוני ירון

                                               

פורסם בקטגוריה אישים ודמויות, בריטים, גירוש, הברון רוטשילד, מאן דהו, מלחמת העולם הראשונה, ראשית המושבה, רפורטג'ות מתוך הארכיון, שלטון בריטי, שלטון עות'מני | עם התגים , , , , , , | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, מוצאי שבת ב' כסלו 17.11.1917, #9

יום השבת היה, באמת, יום היסטורי לפתח-תקוה.

ליל- השבת שעבר היה ליל-שמורים לצבא התורקי שהתכנס פה בנסיגתו מהדרום. עד בוא הלילה לא היה ניכר כלל שהוא מתכונן לעזוב את המושבה ולצאת. יציאת-הנסיגה התחילה תיכף בתחילת הלילה. היא נמשכה כל הלילה עד לפנות בוקר. בהאיר היום עוד נמשכה יציאת הנמושות. תנועה, רעש חרישי, שקשוק אופנים, קול צעדים כבדים, וצהלת סוסים, מלאו את המושבה היהודית בליל-המנוחה של יום השבת. ברבן ארש! קריאה זו הגיעה ליציע -גגי שבו ישנתי, במשך כל הלילה. עוד ערבוב של מלים וקריאות תורקיות, שלא יכולתי להבינן, הגיע אלי לפרקים מתוך הרחובות הקרובים והרחוקים. מספרים שהפקידים לא פסקו מלהפקיד: "בחשאי, ובזריזות ! בחשאי, ובזריזות !..

נעורו בלילה זה כל בני המושבה. מי על מיטתו, ומי על יד חלונו ואשנבו. בבוקר השכם, כשעוד היה חשך בחוץ, עמדו כבר איכרים על אורת בית-הכנסת, ושוחחו ביניהם על אודות מקרי הלילה. כל אחד מסר ממה שראה וממה שהקשיב.

                                                        _________

הצבא שיצא השאיר אחריו עזבונות ו"מציאות כשרות" בעד המושבה.  על יד אחד הפרדסים נמצאה עגלת-משא טובה בלי סוסים. מתו, כנראה, סוסיה, או שהשתמשו בם לצרך אחר, והשאירו את העגלה. וכבר ניצים על אודותיה שני פרדסנים. זה אומר שלי וזה אומר שלי. במקום אחר נשארה צבורה ומונחת קופת-גל של כדורים. עוצרים על יד הגל גם יהודים וגם ערבים,  ואין אף אחד נוגע בם. איזו אימת-אסור עוד רובצת על צידת-מות זו.

נערי המושבה נושאים לוחות-עץ קטנים וחזקים. אלה שמשו מקודם קרשים לתיבות-הכדורים. על אי-אלה מהם עוד קימות הכתובות הגרמניות באותיות לטיניות ברורות: "מוניטציאן פיר דיא טורקי" ( צידת -נשק בעד תורקיה.) תיבות אלו, וגם הנשק שבתוכן, נעשו והוכנו בגרמניה בשביל תורקיה.

כיום שווה כל לוח כזה כסף…  איכר אחד קנה מחיל תורקי מציאה שלמה: סוס שלם, חי,  בעד לירה תורקית אחת נייר. מה שקוראים "פפירל". שויו של  ה"פפירל" במשך הזמן האחרון, שבעה בישליקים  ושתי עשיריות.

למציאה כשרה זו יש רק חסרון אח: גוף הסוס מכיל בו כדור-עופרת שקיבל במערכה. אלא, מומחים אכרים שבדקו את הסוס לאחרי הקניה אומרים שהוא יכול לחיות גם עם הכדור.

 אכר אחר השכים ומצא לפתחו מציאה כשרה אחרת: סוס שלם חי, שלא נמצא גם מי שידרוש בעדו פפירל. הוא חשש בכל זאת להכניס את המציאה הביתה – מפחד שמא יצטרך מיד לטפל בנבלתה…. עוד "מציאה" השאירו לנו התורקים בצאתם. מציאה חיה. חמישה חילים יהודים. אלה קבלו רשיון לאכול ביום השבת אצל בני המושבה. בלילה התפללו בבית-הכנסת בתור חילים אורחים לבוקר כבר היו לבושים מגבעות וחליפות, ואיש לא הכירם עוד.

                                              _________

כשהאיר היום, והוכיח לכל שהתורקים באמת כבר אינם, התחילה המושבה כולה לחכות לאנגלים. מהתורקים הרי לא נשארה עוד פרסה, כלום מה חסר עוד ?

מצב הרוח היה מרומם. רוח חג היה שפוך על כל פנים. סכנה נוראה ריחפה על המושבה כולה וגורלה, והיא כבר עברה ! כעבור איזו שעה ומהאנגלים אין עדין אף איש.

התחילו משערים השערות, יש שאמרו שיבואו בדיוק אל ה"טשולנט" והפשטידה. באו אחרים ואמרו בוודאות שיבואו לאחרי-הצהרים,  בשתים בדיוק. כי הרי ידוע שרק אז הם עושים את דרכם. נמצאו גם אחרים שניבאו סתם בלי שום טעם שיבואו מסתמה ל"שלש" סעודות"…

התנבאו נביאים-שוטים אלה, ולא ידעו מה הם מתנבאים. נבואתם נתקיימה. אמנם לא על ידם, כי אם על ידי אחרים הקרובים לנביאים ולשוטים, על ידי תינוקות : קונדסים אחדים מקונדסי המושבה יצאו ביום השבת מחוץ למושבה לראות ברשמי הנסיגה של התורקים. ובעיקר לבקש אחריהם מציאות… והנה נתוודע להם כי על גבעה אחת ביעזור [כנראה חזרזור כיום נוה עוז] עומדים רוכבים  אנגלים…

לא פקפקו השובבים, ושמו את פניהם אל האנגלים. הם מצאו שם באמת קבוצה קטנה של רוכבים אוסטרלים. הללו קבלו אותם בסבר פנים יפות. נתנו להם להביט בשפופרת, והראו להם מרחוק מחנות, מחנות שלמות של רוכבים.  הנערים ספרו להם על דבר נסיגת התורקים בלילה, והראו להם בתור אות ומופת, את כדורי התורקים שהשאירו אחריהם.  הרוכבים נתנו לנערים מלחמם המוקשה, ובקשום להביא להם לחם טרי ותפוחי-זהב. נתנו להם גם כסף, במקדם. מטבעות כאלו שלא ראו עוד מימיהם.

 וילכו הקונדסים ויבואו חזרה. חזרה מאמריקה החדשה שמצאו, ועימהם המטבעות הלבנות, (אומרים שאלה הם שילינגים ממצרים) ורקיקי הלחם המוצק והלבן ביותר…

נשמע הדבר במושבה, וכלה יצאה לראות בפלא הגדול. במעפילים הראשונים שהביאו את הידיעה ואת דרישת-השלום הראשונה מהעולם הנערג ההוא.. הדבר פשוט לא יאומן כי יסופר. היתכן?… היתכן שאלה הנערים עמדו באמת עם האנגלים פנים אל פנים?… להכחיש את הדבר מכל וכל אי-אפשר היה בשום פנים. ההוכחות הריהן כל כך ברורות: המטבעות הזרות, הלחם הלבן! …  זה האחרון נתחלק פתותים, פתותים לכל התורגים והמשתוממים  כחלה של פדיון הבן, להבדיל. או כגלוסקה שבמזמוטי חתן-כלה. ותגלית אמריקה החדשה הביאה עמה גם קנאה והתחרות, כדרך שרגילים להתקנאות בפרחח מקומי שהפליג למדינות הים ושב משם כשהוא עשיר מופלג. ומיד נמצאו מעפילים חדשים שמיהרו גם הם ועפו אל הגבעה אשר ביעזור.[כנראה חזרזור].

    ולאחר תפלת-המנחה, כשישב העם לאכול סעודה שלישית, נתפשטה  פתאום השמועה ש"הם" באים…

ואמנם באו. ששה מהם באו. ששה רוכבים.

אלה מצעירי המושבה שהלכו אליהם ספרו להם כי המושבה היא כולה יהודית, וכי הצבא התורקי כבר עזב אותה כולה, ויזמינם להיכנס אל המושבה.

 הם לא חפצו. היו רק משמרות קדומות,[קדומניות], ולא היתה להם  פקודה לכך. אלא כבדו עליהם פיתוייהם של הצעירים עד שנתרצו.  הם פחדו בכל זאת ללכת בדרך ישרה, וילכו בעקיפין, בדרך עקלתון.

 ובין רגע היתה המושבה כולה מלאת תשואות. מכל עבר ופינה רצו, גדולים וקטנים, לפגוש ולראות את האורחים האנגלים.  את ה "דוד ר' ינקיל" כשהוא בא !

 קצר-כח היה ועד-המושבה להחזיק את בני המושבה  בשעה  זו בבתיהם, אף על פי שעוד מערב שבת דאגו לזה. הוא חכה  ליום הזה לאיזה מאורע, ולא חפץ שבני-המושבה יתראו בו בחוצות  כלל. לזה פרסם מודעה מערב שבת שביום השבת לא יתאסף העם ברחובות. הילדים לא ימצאו בחוץ, וכנופיות כנופיות של  משוחחים לא תעמודנה ברחובות ועל אצטבת בית-הכנסת. כשהגיעה הרגע לא הועיל כל זה מאומה..

חקר וכתב זלמן חיימוב

ערכה והוסיפה נוני ירון

פורסם בקטגוריה בריטים, גירוש, הברון רוטשילד, מאן דהו, מלחמת העולם הראשונה, רפורטג'ות מתוך הארכיון, שלטון בריטי, שלטון עות'מני, תורכים | עם התגים , , , , , , | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום ה' ל חשון, 15.11.1917, #7

 רק יצאתי החוצה, וכבר הכרתי רושם של איזו תנועה  בלתי-רגילה, יום חמישי הקשה

רק יצאתי החוצה, וכבר הכרתי רושם של איזו תנועה  בלתי-רגילה. התושבים התלחשו ביניהם, ספרו שהאנגלים כבר עומדים בין ודי-חנין ובין רחובות. רחובות נמצאת  בין שתי המחנות….

מהרתי חזרה לבשר את הבשורה לר' יונה האופה. מצאתיו עומד בזרועות מופשלות ולש עיסה גדולה בתוך העריבה הארוכה והעמוקה. הוא הוציא אז את ידיו המעסות  מתוך העריבה. נעץ בי שתי עינים

תמהות. וקרא מתוך בהלה של שמחה: – מה אתה מדבר? ! .. – מה שאתה שומע! דודנו ר' ינקיל כבר עומד אחר כותלנו … הוא לא הספיק לענות. הדלת נפתחה ברעש, וקוקבקה  נכנס.

 – הכבר שמעתם ? ! האנגלים כבר ברמלה!… – באמת ? !

 – קרא ר' יונה – הבה אחים נשתה כוס יין ! … באותה רגע נפל מבטי, מבלי שום כונה מיוחדה,

בעד החלון החוצה, ראיתי חילים תורקים מסתובבים בשוק וקונים לחם. לא היה לראות בהם שום       שנוי בולט… – ומה אתה אומר לאלה? לאחרי שהאנגלים כבר נמצאים ברמלה – אלה מה להם פה ? …

 – מה לי אלה ומה לי אלף כיוצא בהם? ככה אתם באים תמיד בהוכחות. ורק לא להאמין… יותר טוב שתשמע  מה שאספר לך! מעשה שהיה …    

ר' משה עמד במשך הרגעים האחרונים בידים מופשלות ובפנים פקפוק וספק. לדברי קוקבקה

האחרונים התעורר שוב, הזדקר קצת לפניו, הרים ראשו, וקרא בחטיפה: – מה, מה, מה?

מעשה שהיה ? איזה מעשה? מה היה מה אירע?…-  תשמעו , ותדעו! אז כבר תאמינו גם אתם.

מעשה שהיה, כך היה :בריל סלומון, הלא מכירים אתם את בריל סלומון, זה שיושב ברחוב הגורן, אצל התלמוד- תורה. בריל זה היה עובד הוא ובנו בעגלתם מאחורי רמלה. הלא יודעים אתם: הם נתינים גרמנים, והיו צריכים להיות חילים גרמנים. נתנו להם עבודה בתוך הצבא הגרמני פה. אני יודע, איזו עבודה של הובלה בעגלה, בעגלה וסוסים שלהם, ועבודה זו פטרה אותם מעבודת הצבא. הם קבלו עוד בשבילה ווסיקה וגם משכורת. הלא מבינים אתם…

  -מבינים, מבינים ! אבל מה היה?… קוקבקה לא נתפעל, והמשיך לו מתוך הרחבה : והנה תמול לעת -ערב, לאחר שגמרו את עבודת היום, הודיעו להם שאין עוד צורך בעבודתם. טוב מאוד! שבו מיד לרמלה.

   המה רק באו; חפצו רק להאכיל את הסוסים וגם להנפש מעט, בכדי לנסוע תכף לפתח-תקוה, הרי אי-אפשר לעשות הכל בנשימה אחת – והנה חיל תורקי בא, וחומס מהם את הסוסים…

    בריל סלומון מתיצב, כמובן נגדו…הלא הוא עובד עם הסוסים בשביל הגרמנים! החיל התורקי מכהו אז בשוט על ראשו, ומוחץ את ראשו ואת פניו…

   לא ידע אז בריל סלומון מה לעשות. והנה פתאום הוא רואה לפניו את הקומנדנט של רמלה… התחיל בריל צועק לפניו וקובל על החמס.. חילל הלה בחלילו. ותיכף ומיד בא חיל והתיצב לפניו. אמר בריל שלא זה הוא שהכהו, והראה לקומנדנט על אחר… – נו, ומה היה?.. לא התאפק ר' יונה ויפסע לפניו.

  שאל הקומנדנט את החיל: מדוע לקחת את הסוסים? השיב החיל : לא לקחתי כלל. הרי הם לפניו! אז אמר הקומנדנט הוא ידע שהם מהגרמנים: קח את סוסיך- וברח! ועוד הוסיף לו בזה הלשון:

הרי האויב הולך וקרב !…

 בריל סלומון לקח אז את הסוסים- ויברח. בברחו ראה והנה חילים תורקים מנפצים בקרדומות חלונות ודלתות.. בתוך כך שמע גם שלוש יריות תותחיות חזקות מאוד מלפני העיר. וכשהיה כבר מחוץ- לעיר שמע תרועת-חצוצרה מתוך העיר..  מה זאת אומרת ?… 

   – זאת אומרת שזו כבר היתה תרועה אנגלית.. הרי היתה שלישיה…

   – ומה היה עם בריל סלומון? – הוא בא הנה בלילה. ממנו הרי יודעים את כל הדבר! אבל הוא שוכב חולה. הדבר קטן הוא זה בעיניכם?… קוקבקה  גמר את ספורו, ונשאר עומד שותק. ספק היה זה אם מחכה הוא לראות את הרושם שדבריו יעשו. או שהוא עצמו מספק בהם.. גם אנחנו שתקנו.

הראשון היה ר' יונה שהתעורר מתוך החלטה, כנראה מתוך ישוב-דעת פנימי וקרא: – נו אין עוד מה לדבר. תראו שלשבת הבא – האנגלים כבר יהיו פה !..   הוא שב חזרה אל העריבה, אבל בלי רצון כלל…

                                           ______________

בו ביום, אני יוצא אל המושבה. האויר נראה להיות היום יותר אביבי. השמש כמו צוהלת האוירה כולה נראית כמו חגית. יריות עמומות מגיעות מאיזה מרחק, יריות של פצצות  כנראה.

רשרוש זמזומי, נוח וקל, נשמע במרום. אוירון אויבי עף במרומים. תעופה שקטה ונפלאה. כל העינים פונות למעלה. אופיצר תורקי מביט אליו דרך שפופרת. מחזיר את השפופרת. ומסנן מבין שיניו : אמריקני !..

רחוב חובבי-ציון מלא פלוגות, פלוגות של משוחחים. מספרים חדשות מכל מקום: – הממשלה בירושלם החליטה לשבור את כל מכונות הטחנות. וכן להחריב את כל המאפיות אשר בעיר, בכדי שהאויב בבואו לא ימצא לפניו צרכי מזון. את צרכי-האוכל הנמצאים בבתי-החולים והמחסנים הצבאיים  אשר בירושלם מכרה הממשלה לתושבים בכמויות מרובות בזול.

החילים הגרמנים מכרו בירושלם ביום השבת שעבר דברים רבים ושונים כמעט בחינם. – חיל אחד מכר לצעיר טבעת – זהב יקרה בעד שתי מגידות ואמדוה למאתים פרנק.

בודאי הסירה מעל אחד החללים… – פחת ירושלים קרא את ראשי העיר לאספה, ואמר להם שהאויב קרוב לבוא. על המוכתרים צווה שיחזיקו את הסדרים. – הקונסול האוסטרי אשר בירושלם קרא לנתיניו וצווה עליהם שבבוא האויב העירה ישתדלו להחזיק את הסדרים. מתחילה לא יצאו החוצה, אחרי כן יכולים גם לקבל פניו. האנגלי איננו  ברברי. הוא, הקונסול בעצמו, יעזוב את העיר…  אין איש שואל איזו דרך הגיעו כל החדשות הללו הנה ?…

                                                  ____________

 בו ביום,  הידיעות השמועתית על אודות נפילת רמלה הולכות ומתפשטות. וגם מתפרטות יותר ויותר.

אמש בא אחד מראש-איל-עין, והמודיר של תחנת-הרכבת שמה  אמר לו כי בשעה שתים-עשרה וחצי ערבית בערב נכנסו האנגלים לרמלה. מספרים עוד כי בבוא האנגלים לרמלה הספיקו עוד לקחת שבי רכבות אחדות מלאות אנשי-צבא שעמדו מוכנים לסגת אחור ולברוח. רק הקטר ברח לבדו…

מראש-איל-עין ולהלן לצפון מסירים את פסי המסילה. שהצבא התורקי נסוג אחור, והמערכה הולכת ומתקרבת אלינו – זוהי כבר כנראה עובדה מציאותית.

דרך המושבה עברו זה עכשיו איזו מאות חילים תורקים  נסוגים-אחור. רבים יצאו לראותם, דרכם היתה מרמלה לתול- כרם.

עכשיו אני כבר מבין קצת יותר את פרושה של "נסיגה לאחור". הפלוגה שעברה הכילה כאמור רק איזו מאות חילים, והיא שרכה את דרכה דרך המושבה במשך של קרוב לשעה. חצאי-מתים היו, וכל אחד שרך את דרכו לבדו בכבדות. באופן זה היתה הפלוגה הקטנה הזאת נפוצה על פני אורך של מילים. כל אחד היה נחשל לחברו. היו בהם גם רגלים וגם רוכבים יחד. הסוסים היו קטנים, שעירים , ומבריקים בזיעתם. סוסי-אנטוליה. אבל היו כבר שלדי-עצמות.

ראיתי אחד מהם שהיה כל כך רצוץ, שנראה כנוטה למות. חבריו הורידוהו מעל סוסו, והושיבוהו על אבן על יד אחד מבתי המושבה. האכרה בעלת הבית הוציאה לו מים וחמיץ-חלב. האנטולי מזג יחד את החמיץ ואת המים וישת. נפשו חיתה. הוא הודה בכל לב, אבל יותר ברמז מאשר בדברים. ראה שאין מבינים אותו. הם דברו רק תורקית. חבריו  החזירוהו אל הסוס ויסעו הלאה.

גם אופיצר תורקי ירד מעל סוסו, ישב על יד אחד  הבתים  לנוח ושתה חמיץ-חלב. הנני עולה במעלה הרחוב אל באר-המושבה [פינת רוטשילד חובבי-ציון]. שמה שוהים החילים הפליטים לשתות מים ולהשקות את הסוסים. חיל- שיבה אחד, מדבר ערבית, מתאנח ואומר לי בלחישה : דוליחנה חרבנה !.. (ממשלתנו חרבה !) הרגשתי אליו רחמים מרובים…

המשך יום ה' ל' חשון  15.11.1917

 בו ביום. מהומה בככר – השוק. שמועה נפלה שם כי האנגלים נמצאים כבר בכפר יהודיה. פלחי ופלחות הכפר רצים אפוא בבהלה הכפרה. רגעים אחדים עוברים מתוך מהומה, ואז מתנסחת השמועה בנוסח אחר: לא האנגלים באו ליהודיה, כי אם חילים תורקים הנסוגים אחור. והם כבר התחילו שוללים את הכפר…

המהומה בין הפלחים מתגברת עוד יותר, והם רצים הביתה כמטורפים. הנני פונה לצד אחר, ושומע כבר נוסח שלישי: פלחי יהודיה נסים ונמלטים מהכפר הנה…. כנראה ששני הנוסחאות נכונים.

היריות מתמידות. חילים תורקים מרבים לבוא אל המושבה.  

זמזום מנסר נשמע ממרום. אוירונים. הנאספים מתחילים  למנות: אחד, שנים, שלשה, ארבעה, חמשה, ששה, שבעה, שמונה !… הם נמצאים לצד יפו. הקהל משער וגם מחליט מיד: הללו משליכים פצצות על יפו! וגם מוסרים כבר עובדה : האוירון הקודם, זה שאמרו עליו אמריקני, השליך פצצות על שני גשרים אצל ראש-איל-עין ויחריבם.

                                          ____________

 שתים לאחר הצהרים.   נסיגת הצבא התורקי מצד רמלה הולכת ומתרבה. חבורות, חבורות עוברות לפני חלוני. כולם רק חילים תורקים. חיל גרמני או אוסטרי אין לראות כלל. גם בנסיגה לאחור יחסנים הם הגרמנים יותר מהתורקים. אצלם כבר נגמרה "מלאכה" זו עוד מלפני שלושה וארבעה ימים. הם השתמשו לזה ברכבות-הברזל, של התורקים, שתפסו להם ראשונה. התורקים מוכרחים אפוא לעשות נסיגה זו ברגלים. אומרים שהיו גם קטטות בין גרמנים ותורקים בשביל תפיסת מקומות בתוך הרכבות.

מחוץ למושבה עוד עומד צבא גדול תותחני. מפחדים שהצבא הנסוג אחור לא ירצה לעשות לו פה איזו עמדה נגד האנגלים. זה יהיה אסון נורא למושבה.

 ועד המושבה דואג לפי -שעה למצב הרגעי. הוא החליט לאפות לחם, ולחלק אוקיה לחם ותפוח-זהב לכל חיל וחיל שיעבור דרך המושבה. למחר הוא עורך סעודת-בוקר בעד ארבעים פקידי-צבא תורקים הנמצאים פה. הועד מקוה שבנתינותיו אלו יעצור בעד הצבא הנסוג מעשות פרעות במושבה כמו שעשה ברמלה.  

 הועד קורא עכשו את חשובי המושבה לאספה חשאית.

                              ________________

 ערב.  צבאות חדשים מרבים לבוא אל המושבה, רגלים ורוכבים. מצב-הרוח הכללי מוזר מאוד.  דאגה ותקוה שולטים בו  בערבוביה. פחד הדאגה שמא יחליט הצבא התורקי לקבוע לו פה עמדת- הגנה נגד האנגלים, והמושבה תהפך לחזית-מערכה: מתגבר בכל זאת על רגשי התקוה. הלבבות מדוכאים.

חצות-לילה. זה עכשו הכה השעון שתים-עשרה. זה עתה התחילה גם יריה תותחית תכופית וחזקה מאד. היריה היא מאיזה מקום קרוב…

האופקים שאני משיג מבעד חלוני מוארים, כמעט בלי הפסק, מאש היריות. דלתות החלונות ושמשיותיהן מנקשות בחרדה, כל הבית כולו מזדעזע ורועד.

אני מוציא את ראשי החוצה. חושך בכל בתי המושבה. נגוהות אור יוצאים רק מחלונות ועד-המושבה. הועד עדין יושב בישיבה עם חשובי המושבה.

מתוך החושך מתבלטות לי פתאום שתי תמונות כהות ההולכות ומתקרבות אל הבית. הן קרבו אל המאפיה, נקשו בדלת, והודיעו לר' יונה בשם הועד שיאפה לחם כל הלילה עד כמה שרק יוכל. שליחי הועד הם אלה.

בשעה אחת בלילה פסקו היריות.

פורסם על ידי יעקב יצחק ילין, בשמו הספרותי מאן דהו

חקר וכתב זלמן חיימוב

ערכה והוסיפה נוני ירון

פורסם בקטגוריה בריטים, גירוש, מאן דהו, ראשית המושבה, רפורטג'ות מתוך הארכיון, שימור אתרים, שלטון בריטי, שלטון עות'מני, תורכים | עם התגים , , , , , , | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום ד' כ"ט חשון ,עת חיים 14.11.1917, #6 

שדה המערכה ה"מצרית" הולכת, כנראה, ומתקרבת אלינו מן הדרום

זה משך- זמן שיריות תותחיות עמומות נשמעות פה מאיזה מרחק שקשה להגבילו בדיוק. הדעות אודות סימון המרחק הזה שונות. בין האיכרים היודעים את הסביבה. בתוך הפרדסים אשר מחוץ למושבה נשמעות היריות הללו קצת יותר צלולות.

ביחד עם זה הולכות ומתפשטות גם ידיעות ושמועות שונות על אודות המצב בשדה – המערכה. הידיעות הללו מודיעות לא רק על אודות המצב הקרוב. כי אם על אודות מקומות יותר רחוקים, מוסרים ידיעות מרמלה, מהמושבות הדרומיות, מחיפה, ומירושלם.

באיזו דרך ידיעות שמועתיות אלו מגיעות, אין לדעת. אבל, בכל היותן כתלויות על בלי – מה בלי שום מקור. ובכל היותן גם סותרות זו את זו – מתקבלות הן בכל זאת על הלב. הטעם פשוט: הלב רוצה בכך … פוגשות הן השמועות הללו בהכשרה לבבית מוקדמת. וברצון אינסטינקטיבי לטפל בהן, ולמסרן מפה לפה.

בה בשעה שהמספרים בעצמם אינם מאמינים בהן…

אכן. בקירוב שדה – המערכה בכלל, אין כנראה לפקפק. על זה ישנם סימנים שונים. חילים ופקידי- צבא תורכים הולכים ומרבים להתראות בתחום המושבה. החילים באים לקנות לחם, הפקידים- בכדי לקבל איזו הנאה מטוב המושבה. פקיד-צבא הבא אל המושבה, חזקה שאינו יוצא עוד ממנה ריקם. המתנה היותר קטנה שהוא מקבל הימנה בכל אופן היא – סעודת – אכילה בהוטל גיסין על חשבון ועד- המושבה.

סעודות – הבראה אלו נעשות באופן הכי- פשוט. אין פקיד- הצבא מקבל הסעודה צריך להתיצב תחילה לפני הועד ולקבל ממנו "פתקה". כמו שנהוג למשל אצלנו בבתי- התבשיל ובתמחויים. וכן אין גם בעל-המלון צריך להודיע ולהימלך תחילה בועד, אלא. הפקיד הבא, בתור "אורח הבא לרגע ויודע כל פגע". כבר נכנס ישר אל ההוטל. (השד יודע מאין הם כבר יודעים כל זה..) ושמה כבר נותנים לו כל מה שצריך, והועד כבר משלם…

אומרים שהכנסת-אורחים זו עולה לועד-המושבה כעשרים נפוליונים ליום !…

ושמע תאמרו שזה הרבה ? – להיפך ! בלבנו פנימה הננו עוד בטוחים ומתגאים שאנחנו מרמים ומנצלים אותם. החשבון הוא פשוט מאוד.  הנזק שהאורחים ההלכים האלה יכולים להביא למושבה אלמלא הסעודות הללו- הרי יכול ויכול להיות הרבה יותר… מי אפוא המרויח ?…

והיה מעשה. זמן- מה, באיזה יום חמישי לפנות ערב, פרצה פתאום מהומה נוראה במושבה. מהומה פתאומית. גרשו מתוך המושבה. אבל, לא עוד פקודה של גרוש כנהוג, אלא גרוש בפועל. החילים בעצמם השליכו את החפצים מתוך הבתים החוצה ברחוב "חובבי-ציון". ובאיזו איבה נוראה – פוגרום ממש. הרבה קיבלו גם מכות, וביניהם גם אחד מזקני האיכרים. איכרה צעירה אחת מיהרה והוציאה בעצמה את הכרים והכסתות מתוך ביתה החוצה. פקיד הצבא עבר על פני הבית וקרא בזעם: וכי את יודעת להחריב? אני, אני אראה לך איך מחריבים!.. נכנס אחרי כן הביתה וראה תאנים על השולחן.

קרא בצחוק- לעג : התאנים  עוד תחובות לכם בין שיניכם !…

 המושבה אומרת שלעולם לא תשכח את ה"יום החמישי" הזה. וגם עכשו כשאומרים ה"יום החמישי" סתם, כבר יודעים הכל למה מכונים.

 ויודעי דבר אמרו אז כי כל זה בא רק בשביל סעודת-צהרים אחת שלא נתנה להם ביום ההוא… עוד סימן יש המוכיח על התקרבותה של המערכה: ביחד עם התקרבות המערכה לתחומנו. וביחד עם הסבל הצבאי שאנו כבר מתחילים לסבול. יש להרגיש גם הקלה ביחס לסבל המשטרי. הסבל הזה הולך ורפה, הולך ומתרחק מאתנו, בה במידה שהסבל הצבאי, המערכתי. הולך ומתקרב.

אין שני אלה, הצבא והמשטר העירוני, יכולים לדור יחד בכפיפה אחת. במקום שדרכה כבר כף- רגלה של שדה- המערכה שם אין למצוא עוד פרסה מהמשטרה.  הנה שומר הכלל הידוע את  תפקידו, וגם רעה זו מכילה בה איזו טובה. מטובה זו נהנים אמנם רק אלה שסבלו מהמשטרה ורדיפותיה. לאמור. אלה שהם "בלתי כשרים", זאת- אומרת – כמעט כל המושבה  כולה…

זה אי- אלה ימים שלא היה פה חיפוש. ושכמעט לא ראינו עוד שוטרים וג'נדרמים. קול היריות העמומות, וריח הפצצות המתנפצות כבר באיזה מקום לא רחוק, הבריחו כנראה את אלה לאיזה מקום אחר. יותר אל הצפון…

 הפעולה האחרונה שלהם במקום הזה היתה "המודעה האיומה" שפרסמו פה אל המשתמטים והבורחים. מודעה זו נתפרסמה על ידם לאחרי חיפוש חמור, שבכל חומרתו לא העלה בכל זאת מה שקיוו ממנו. מתוך כעס כנראה על התוצאה הזאת פרסמו את המודעה האמורה, שהכילה בין יתר הדברים גם את הדברים האלה :

 "כל הפיררים, הנושאים עליהם את חרפת הבריחה מהצבא. יכולים עוד עד היום הראשון הבא לשוב ולהתודות על עוונם. ויתקבלו בתשובתם בלי עונש קל. אבל אם יתפסו אחרי כן יפול עליהם עונש חמור מאוד".

זכרו את החובה האמורה בקוראן:"ועבדתם את המולדת בכל רכושכם ובכל נפשכם" !…

 אלה הנושאים עליהם את "חרפת הבריחה" תמהו ושאלו:"חרפה" זו על חשבון מי היא צריכה לחול, על חשבונם של אלה שכבר קיימו את החובה "בכל רכושם", וכבר שלמו את כופר עבודת הצבא עד כמה ששתו עליהם, וכבר קבלו גם שטר פטורים לכל משך הגיוס הזה, ולסוף. כשקראו אותם שוב אל הצבא, מצאו לנכון ולבשר לפניהם להתחבא. או ש- "החרפה" הזאת צריכה לחול על חשבונה של אותה הממשלה שעשתה את כל הדברים האלה. שלקחה מתחילה כופר- צבא, פעם וגם פעמיים. וגם נתנה שטר- פטורים, ולסוף, כשהכסף כבר אצלה היא רוצה גם את הגוף?..  הלזה מתכון הקוראן?.. או אולי חלה החרפה על אותם המיוחסים הרבים משלהם שלא נתנו למולדת לא נפש ולא רכוש?.. החרפה למי "..

אכן, כל התמיהות הללו נשארו בלי תשובה. לא היה עוד מי שישיב עליהן. אלה שפרסמו את המודעה האיומה הזאת עדין לא באו לקבל תשובה או לראות  את תוצאת רושם- פעולתה … כנראה, והלוואי. שפעולה זו שלהם תהיה כבר אחרונה… התותחים הבריחום הלאה…   

 פורסם על ידי יעקב יצחק ילין, בשמו הספרותי מאן דהו

חקר וכתב זלמן חיימוב

ערכה והוסיפה נוני ירון

פורסם בקטגוריה גירוש, מאן דהו, מלחמת העולם הראשונה, ראשית המושבה, רפורטג'ות מתוך הארכיון, שימור אתרים, שלטון בריטי, שלטון עות'מני, תורכים | עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה

יומנו של בורח ירושלמי – פתח-תקוה, יום ג' כ"ח חשון. עת חיים, 13.11.1917, #5

הלילה ישנתי לבדי ביציע – הגג. שנתי נדדה מעיני, סובל אני מעכבר אחד גדול.

שאינני יודע אם גם חורו נמצא פה עמי במחיצתי ביציע- הגג. או שעולה הוא אלי בתור מבקר מלמטה, מתוך הרפת. איך שהוא, מטייל הוא פה ארוכות וקצרות. ואינו נרתע גם מלעשות את דרכו עלי ממש. בפעמים הראשונות נרתעתי  אנוכי מנגיעת – הליכה זו. וכמעט שהרימותי קול צעקה. אמת, גם הוא נפחד אז מאוד מזעזוע – התפלתותי. ושעה שלמה אחרי כן לא ההין לשוב. כעבור ימים אחדים התרגלתי אליו, ואל טיוליו. גם הוא התרגל אלי, ולא פחד עוד. ראיתיו אחרי כן גם כמה פעמים ביום.  והוא טייל לו על פני מבלי פחד. בכל זאת, כשהוא מתחיל בלילה את כרסומיו הבלתי- פוסקים בקרוב מאוד למראשותיי. אינני יכול לסבול, ואני מוכרח לדפוק ברצפה בכדי לגרשו.

מן החוץ מלמטה. מתוך איזו חצר קרובה, הגיעה אלי שיחה. מכיר אני את המשוחחים בקולם. שלושה הם: אחד נגר, ושנים חוטבי- עצים, אב ובנו. שלושתם בלתי כשרים וזה מזמן שאינם לנים בבתיהם. מתוך פחד של התנפלות לילית פתאומית על הבתים. הם לנים יחד בצוותה אחת בחוץ, תחת כיפת השמים. באיזו פינה נסתרה שבתוך הקרפף המקיף אשר מאחורי הבתים. 

המשוחחים מדברים ביניהם על אודות ה- "קץ"… שלושתם הם יודעי-ספר, ויש להם נטיה לדרש.

תצלום של רחוב פרנקפורטר מיכון כפר גנים, מימין מטע זיתים, באופק חדר האוכל של גבעת השלושה, צלם ניסן בן נעם, שנות ה-30 בקרוב

הצעיר שבהם למד גם בישיבה. אחד מהם העיר מתוך טרוניה של צער שהקץ, שכל כך חיכו לו לשנת ע"ו. הנה כבר עבר לע"ז, ועכשו – הנה כבר ע"ח… על זה הוכיח השני כי עכשו הקץ כבר מוכרח לבוא. המלחמה הנוכחית הרי היא מלחמת "גוג- ומגוג". גוג. זה גרמניה, כבר בא על  אדמת- ישראל; צריך אפוא להתקיים: על הרי ישראל תיפול. וכל הפרשה כלה…

הראשון מתעקש ומקשה: אם נאמר שזה שבא על הרי ישראל הוא גוג, הרי היה צריך כבר ליפול ! שהרי כתוב : ביום בוא גוג – באותו יום עצמו!… מתווכחים….  הויכוח עובר מעניין לעניין. עד שהוא מגיע לעצם הענין, לעניות… חוטב-העצים הזקן שואל: למה כתוב עני חשוב כמת, מה היא המילה "חשוב", ומה החשיבות שלו?…. שתיקה.  חושבים כנראה….

לסוף נשמע קול הצעיר בן- הישיבה באמרו: הפרוש הוא ככה: עני חשוב – כמת. לאמור, העני ה"חשוב" המתבייש לבקש  מאחרים. דוקא הוא נחשב כמת. העני שאינו מתבייש לבקש איננו כמת כלל וכלל… שמעתים מגחכים מתוך הנאה…

באמצע הלילה הקיצותי שוב לקול- לחש שעלה אלי מלמטה. שמעתי שאשה העירה בחשאי את הישנים. והודיעה להם בלחש שישנה איזו סכנה..איזו תנועה חשודה ישנה במושבה…שמעתי אותם קמים בזריזות, ומתחמקים להם כל אחד בדרך אחרת….

פורסם על ידי יעקב יצחק ילין, בשמו הספרותי מאן דהו

חקר וכתב זלמן חיימוב

ערכה והוסיפה נוני ירון

פורסם בקטגוריה שימור אתרים | כתיבת תגובה